THERAPIE VOOR LAGE METABOLISCHE ENERGIE

ALS GEVOLG VAN ONVOLDOENDE SCHILDKLIER- EN BIJNIERWERKING

Door Bruce Rind, MD
Uit Wise Traditions, Zomer 2009
Nederlandse vertaling Rob Hundscheidt.
Ben je vaak moe of te neergeslagen ? Heb je problemen met slapen ? Heb je problemen met je lichaamsgewicht ? Heb je het altijd koud en kun je het niet warm krijgen ? Heb je een droge huid ? Kun je soms maar moeilijk iets herinneren ? Als het antwoord op een van de bovenstaande vragen “Ja”  is, en je denkt dat het iets is waar je dan gewoon maar mee moet leven, denk daar dan liever nog maar eens over na.
Terwijl al het bovenstaande op niets meer lijkt dan dagelijks voorkomende vervelendheden, zijn dit in feite alle symptomen van lage metabolische energie. De beste manier om van deze symptomen af te komen – en de metabolische energie te herstellen – is het onderliggende probleem te corrigeren. Wat veroorzaakt die lage metabolische energie ?  De meest algemeen voorkomende oorzaak is slechte schildklierfunctie, slechte bijnierfunctie, of meestal een mengsel van beide. Een andere erg vaak voorkomende oorzaak is een hormonaal onevenwicht – vooral lage progesteron of oestrogene dominantie bij vrouwen of lage testosteron bij mannen. Het herstellen van de metabolische energie helpt het lichaam zichzelf te helpen, en laat het zelfreparatie-mechanisme weer goed functioneren en de gezondheid herstellen.

WAT VEROORZAAKT EEN LAGE METABOLISCHE ENERGIE ?

Ieder proces dat in ons lichaam plaatsvindt vereist energie – vooral metabolische energie.
Als je lichaam niet voldoende energie heeft om goed te kunnen functioneren dan zal ieder deel van het lichaam op zijn eigen unieke manier slecht of verkeerd functioneren. Zo is het bijvoorbeeld zo dat als de hersenen te weinig energie krijgen, dat het gedachteproces zoals herinnering en concentratie verslechteren.
Het lichaam heeft energie nodig om zichzelf warm te houden; daarom wordt een lage lichaamstemperatuur gewoonlijk begeleid met een lage metabolische energie (voor meer voorbeelden kijk op de symptoomlijst). In onze cellen is makkelijk te gebruiken energie aanwezig in de vorm van ATP (adenosine triphosphate) moleculen. Het lichaam converteert vet en koolhydraten in ATP dat dan wordt gebruikt als energie, alhoewel zijn er ook andere factoren in betrokken over hoe goed ons lichaam deze conversie kan maken.
De schildklier die onderaan de hals zit maakt het hormoon T4 (thyroxine).  T4 converteert tot T3 (triiodothyronine) en RT3 (Omkeren, vertragen van T-3). Het is T3 die de ATP-machinerie in iedere levende cel aanzet, terwijl de RT3 die vertraagt. De productie van deze schildklierhormonen wordt gecontroleerd door TSH ( Thyroid Stimulating Hormone) wat vrijkomt uit de hypofyse in de hersenen. De hypofyse krijgt zijn orders van de hypothalamus (ook deel van de hersenen).

Hypothalamus => hypofyse (TSH) => schildklier (T4) => T3 => ATP => ENERGIE!

TSH=>T4=>T3=>ATP => ENERGIE!

De bijnieren die boven op iedere nier zitten, helpen het lichaam om te gaan met stress. Als de metabolische activiteit te hoog is, dan zien de bijnieren dat als een stressfactor. In antwoord op deze stress, zal de hypothalamus aan de hypofyse doorgeven om minder TSH te produceren, en zo wordt de productie van TSH en de schildklieractiviteit verlaagd.

Gebaseerd op de bovenstaande gegevens zijn enkele oorzaken van de lage metabolische energie als volgt:
1.    De schildklier kan niet voldoende T4 maken (hypothyroidisme).
2.    De adrenale klieren (bijnieren) zijn te zwak om de stress van de normale metabolische energie-behoefte van het lichaam aan te kunnen en dwingen een afname van de energieproductie af.
3.    De enzymen (cellulaire machinerie) die ATP maken kunnen teruggehouden worden als gevolg van de chemische tussenkomst van toxines, gebrek aan of geheel ontbreken van ingrediënten (vitamines en mineralen), of niet kunnen functioneren als gevolg van een auto-immuunziekte of oude virale schade.
4.    Een onevenwicht van hormonen, zoals het groeihormoon, testosteron, oestrogeen of progesteron.
5.    Zware calorieënrestrictie.

DE DIAGNOSE VAN METABOLISCHE ENERGIEPROBLEMEN.

Om de energie te herstellen tot op gezondheidsnivo moeten de veroorzakende problemen worden gecorrigeerd. Blootstelling aan chemische stoffen, voedingsgebreken, voedselallergieën (zoals allergie voor tarwe), vitale factoren en auto-immuune schade zijn alle in een bepaalde mate overal voorkomend. Als ze zwaar genoeg zijn kan een van deze factoren (of een combinatie van enkele minder zware) het metabolische mechanisme van het lichaam overweldigen en de oorzaak van het probleem worden.
Dit artikel is meer gericht op het lage metabolisme dat veroorzaakt wordt door een disfunctie van de schildklier of van de bijnieren, of door een combinatie van die twee.
Voordat ik verder ga wil ik een observatie uitleggen die ik maakte met betrekking tot het verband tussen de schildklier en de bijnieren. Die schijnen namelijk zelfs nog een ander verband te hebben. De manier hoe we er uit zien (lichamelijk en emotioneel) lijkt een functie te hebben van hoe de schildklier en bijnieren met elkaar in verband staan. Lage bijnierfunctie kan er uitzien als een veel te hoge schildklierwerking  –  dat betekent dat lijders aan beide erg mager en bleek kunnen zijn, nerveus zijn, hartkloppingen hebben, en een onstabiele temperatuur. Daarentegen kan een lage schildklierfunctie symptomen hebben die lijken op een te hoge bijnierwerking – dat is dat lijders aan beide symptomen zwaarder dan normaal kunnen zijn, een roodachtige gezichtskleur hebben, een stabiele temperatuur hebben en een kalme gedragswijze.
Als een slechte schildklierfunctie de enigste ooraak van laag metabolisme functioneren is, zien we een typisch roodachtige huid, een dunner wordt aan de buitenkant van de wenkbrauwen, makkelijke gewichtstoename, depressie, traag bewegen, erg veel slapen, hoge bloeddruk en een verminderd in staat zijn om infecties te bestrijden. Daarentegen als slechte adrenale functie de enigste oorzaak van lage metabolisch functioneren is, dan zien we een typische bleekheid, volle wenkbrauwen, moeilijkheden om gewicht bij te komen (als het probleem te zwaar is), moeilijkheden om gewicht te verliezen (als het probleem matig is) angsten, overdreven schrikachtigheid, slapeloosheid en een niet verfrissende slaap, lage bloeddruk, allergieën en auto-immune problemen.
De meeste mensen hebben eerder een mengsel van slechte schildklierfunctie en slechte bijnierfunctie dan louter het een of de andere, en daarom een mengsel van de symptomen.
In mijn praktijk heb ik enkele werktuigen ontwikkeld die goed helpen in het diagnosticeren van de oorzakelijke problemen en een vergemakkelijkte behandeling (zie het diagram op pag. 18). Ze voorzien in een erg nuttige feeddbackwerktuig voor een juiste diagnose en behandeling van lage metabolische energie.

DE BEHANDELING VAN LAGE METABOLISCHE ENERGIE.

Waar kunnen we beginnen, bij de bijnieren of de schildklier -insufficientie ? Als beide, de aderenale en de schildklier te zwak zijn, dan moeten eerst de bijnieren hersteld worden alvorens de schildklier (zie de Metabolische Scorekaart TM, op pagina 20, om te zien of het probleem bij de bijnieren ligt of bij de schildklier, of bij beide).
Als de bijnieren te zwak zijn, dan is zelfs een normale schildklieractiviteit een belasting er op. Men kan zich “hypo-adrenaal” kunnen gaan voelen (koud hebben, gewichtsverlies, droge huid, vermoeidheid, slapeloosheid, en angsten) en dan draait het lichaam natuurlijk zijn eigen schildklierproductie naar beneden door de productie van RT3. Andersom is het zo dat als de bijnieren sterk zijn en de schildklier te zwak is of niet in staat om de bijnieren bij te houden, dat men zich “hypothyroid” begint te voelen (intolerantie voor warmte, gewichtstoename en vloeistofretentie, grote behoefte aan slaap, en depressie). Een algemeen veel gemaakte fout door medische artsen is dat ze zich geheel op de schildklier richten en de bijnieren ignoreren. In een verzwakte toestand van de bijnieren en het voorschrijven van schildkliermedicatie die T3 of T4 bevat, kan dit beperkte of voorbijgaande verbetering voortbrengen. Daaropvolgende vermeerdering van de dosis biedt dan echter maar weinig of geen voordeel omdat de medicatie de energiemachinerie in de overdrive gooit. Jammer genoeg is dit hoger energienivo niet duurzaam vanwege de stress op de bijnieren. Uiteindelijk zullen de bijnieren vermoeid worden en de symptomen van lage energie zullen terugkeren.
Als echter de bijnieren goed functioneren, kunnen de schildklierhormonen hun werk goed doen en het resultaat is goede metabolische energie. Een andere manier om dit verband tussen bijnieren en schildklier te bezien is over de schildklier te denken dat deze de energie “genereert” terwijl de bijnieren in staat moeten zijn om de energie te verwerken, er mee om te gaan. Als de schildklierenergie te groot voor de mogelijkheid van de bijnieren is om er mee om te kunnen gaan, zal het lichaam de schildklierenergie naar een lager nivo brengen, zoveel dat die in staat is zich aan te passen aan wat de bijnieren veilig mee om kunnen gaan. Soms probeert de arts de patiënt beter te laten voelen door de schildklierdosis te verhogen of zelfs een T4-T3-combinatie te geven zoals Armour Thyroid of gewoon een T3 ondersteuning zoals Cytomel.
Het probleem met deze benadering is dat die het systeem dwingt om op een hogere energie te functioneren dan dat de bijnieren mee om kunnen gaan. In het begin hebben de bijnieren nog genoeg reserves om met de hogere schildklierenergie om te kunnen gaan zodat de patiënt zich dus beter voelt. Als de (adrenale) reserves echter uitgeput zijn (dit kan binnen enkele dagen, weken of maanden optreden) dan kan de patiënt vermoeidheid krijgen, angsten, vlagen van snelle hartslag of het gevoel van zulke aanvallen (ritmestoringen) of andere symptomen van beide, hoge schildklierfunctie of van lage bijnierfunctie (zie de Metabolische Scorekaart TM). Dit is de “crash en verbrandings”-fase van een schildklierbehandeling die de capaciteit van de bijnieren negeert om met de schildklierondersteuning om te kunnen gaan. Dit wordt vaak opgevolgd door een aanbeveling voor een medicatie voor anti-angst of anti-depressie.

FUNDAMENTELE ADRENALE HERSTELPRINCIPES.

In het algemeen is het zo dat stress een belasting doet op de adrenale klieren. We kunnen stress definiëren als iets dat onze overleving uitdaagt, ons plezier, onze voorspoed, veiligheid of stabiliteit. Het is iets dat ons systeem dwingt zich aan te passen, zoals verandering van omstandigheden, extreme temperaturen, veranderingen in de biochemie (zoals een plotselinge verandering van supplementen, medicatie, of zelfs een verandering van voedingswijze). Infectie, gebrek aan slaap of liefde zijn stressoren. Schimmel is in het algemeen een ernstige stressfactor, maar moeilijk te vermijden.
Het tegenovergestelde van stress zoals plezier, adequate rust en comfort, vrede, veiligheid, stabiliteit en goede voedingsstoffen zijn voorbeelden van factoren die de bijnieren ondersteunen. Dus is het duidelijk dat we deze kwestie het best benaderen door de stressoren te vermijden en die dingen uitzoeken die helpen.
In zoverre het de voedingswijze betreft is het belangrijk om meer proteïnes te eten en meer goede vetsoorten (geen plantaardige oliën) en koolhydraten te beperken, vooral suikers. Vermijd stimulanten en fysiologisch stressvolle substanties zoals cafeïne, dieetpillen, chocolade, alcohol en sigaretten. Als je allergieën hebt, dan vermijd de allergie-veroorzakende substanties; de meest algemeen voorkomende allergiebevorderende substaties zijn tarwe en zuivelproducten. Alhoewel het verbazend klinkt, is het zo dat we de neiging hebben om naar voedselsoorten te hunkeren waarvoor we allergisch zijn.
De metabolische activiteit (de chemische processen en veranderingen die in ons lichaam gaande zijn) zijn een stressfactor voor ons. Op een nivo dat deze stress door onze bijnieren verwerkt kan worden is deze stress goed voor ons – en die stress wordt dan eu-stress genoemd – die behoudt het leven. Als de metabolische activiteit te sterk voor onze bijnieren is, bijvoorbeeld door excessieve schildklierstimulatie, dan is de stress slecht voor ons – en wordt dis-stress genoemd – en laat de bijnieren uitputten.
Zelfs goede stress zoals feesten, kan soms ook te veel zijn voor de bijnieren. Zoek naar zekerheid en veiligheid, plezier en optimisme. Leer om negatieve emoties te vermijden zoals vrees en angst (bijvoorbeeld horrorfilms). Vermeerder de rust en probeer zo veel als mogelijk slaap te krijgen. Forceren, te veel werk of oefening en enigerlei slaaponthouding stresseert de bijnieren.

ADRENALE ONDERSTEUNING.

Om te kunnen herstellen is het cruciaal om het lichaam te voorzien van goede voedingsstoffen. De minimale voedingsvereisten voor gezondere bijnieren zijn:
•    Een gezonde volwaardige biologische voedingswijze die een adequate hoeveelheid proteïne en gezond vet bevat (olie die op kamertemperatuur vloeibaar is, terwijl vet op kamertemperatuur vast is) en adequate vetoplosbare vitamines, terwijl alles moet worden weggelaten dat allergisch voor je is zoals tarwe, zuivelproducten of andere specifieke voedselsoorten.
•    B-complex-vitamines: Een heel compleet B-complex met veel vitamine B5 (panthotheenzuur) kan noodzakelijk zijn. Onthoudt dat gefermenteerd voedsel rijk aan B-vitamines is.
•    Vitamine C en anti-oxidanten. Vitamine C is cruciaal voor de functie van de bijnieren. De gebufferde poedervorm van vitamine C wordt vaak beter verdragen in een drank genomen waar door de dag heen een slok van genomen wordt. Het is belangrijk om samen met vitamine C ook bioflavonoïden te nemen, omdat deze helpen om de anti-oxidantenactiviteit te recyclen en te behouden.
•    Aminozuren: Mensen met zwakke bijnieren kunnen vaak niet goed vlees of andere proteïnes naar aminozuren verteren. De bijnieren leven op aminozuren. Net zoals ook bij vitamine C kunnen aminozuren het best ook in een drank worden gemengd waar door de dag heen een kleine slok van wordt genomen.
•    Gezonde vetten. Dierlijk vet is de beste vorm van gezond vet, maar het moet biologisch zijn. Als het zuivel of melk is, dan zou het dier zich zo mogelijk op het gras moeten kunnen voeden. Eieren zijn ook erg gezond. Kippen die buiten op het gras lopen zijn de beste er voor. Levertraan voorziet in vitamine A, essentieel voor de productie van bijnier- en schildklierhormonen.
•    Ongeraffineerd zeezout. Dit helpt de bijnieren door een lage bloeddruk te verhogen en te verzekeren dat het lichaam water vasthoudt. Gewoon tafelzout (Natrium Chloride) bevat niet dezelfde mineralen en sommige mensen voelen zich ook slechter als ze het gebruiken.

HET HERSTELLEN VAN DE SCHILDKLIER FUNCTIE.

Voor een licht slechte schildklierfunctie kan men vaak een ondersteuning krijgen via supplementen zoals L-thyrosine en jodium (bijvoorbeeld Prolamine Iodine van Standard Process) of een schildklierondersteunend klieren supplement (bijvoorbeeld het product dat T-100 Thyroid Glandular Support heet). Er zijn ook supplementen verkrijgbaar die mengsels van schildkliervoedingsstoffen bevatten. Sommige klierpreparaten voor de schildklier kunnen een completere ondersteuning bieden.
Als de schildkliertoestand veel erger er aan toe is, kan men een voorgeschreven medicatie nodig hebben Het geven van alleen maar T-4 (zoals Levothyroxine, Syntroid, Unitroid, en Levoxyl) is een goede keuze als T-4 het enigste missende component is.
Bij mensen met een slechte conversie van T-4 naar T-3, werkt een gedroogd schildklierpreparaat (zoals Armour Thyroid Rx ) vaak het beste omdat het ook het noodzakelijke T-3 bevat. Als men de dagelijkse dosis over de dag heen verdeelt in twee of drie dosissen, dan voorziet dat in een stabielere bloednivo aan T-3 en in het algemeen brengt dit dan betere resultaten voort.
Als men s’morgens de hele dosis neemt, dan is dit erg belastend voor de bijnieren en voelt men zich vaak uitgeput in de namiddag. Bewijzen van dit feit kunnen worden gezien als men de dagelijkse temperatuur opneemt. De adrenale stress wijst zich uit als verhoogde oppervlakkige temperatuur..
Noteer dat als de adrenale klieren te zwak zijn om de gedroogde schildklier om te gaan, dat we in het begin vaak een respons van betere energie en minder symptomen kunnen zien, die dan gevolgd worden door een crash waarin de energie kan zinken tot een nivo dat zelfs lager dan voor de gedroogde schildklier ondersteuning ligt. Daarbij kunnen ook andere symptomen van adrenale stress optreden zoals angsten, slapeloosheid en hartkloppingen. Hetzelfde kan worden gezien bij een te snel vrijkomen van T3 (zoals Cytomel) of bij een te langzaam vrijkomen van T3.

OESTROGEEN DOMINANTIE ONDERSTEUNING (VOOR VROUWEN).

Oestrogeen is in het algemeen een stimulant en oestrogeen dominantie wijst zich uit als angst, agitatie, spierspanning en verhoogde celdeling in de vrouwelijke organen, die leiden tot woekeringen in de baarmoeder en cystes in de borst. Daarentegen heeft progesteron een kalmerend effect, zoals ook een verlangzaamde celdeling Een onevenwicht dat een predominantie van de oestrogenen begunstigt (oftewel te veel oestrogeen of onvoldoende progesteron) wordt oestrogene dominantie genoemd (zie tabel op pag. 22)

METABOLISCHE THERAPIE, GENEZEN.

Zoals je kunt zien kan metabolische energie zich uitwijzen als een van de vele symptomen. De beste manier om deze symptomen te elimineren is het onderliggende probleem te corrigeren – in de meeste gevallen slechte schildklier en andrenale functie. Als je eens de keuze hebt gemaakt om het probleem te corrigeren, dan kunnen enkele algemene principes van de behandeling van toepassing zijn:
•    Als de behandeling werkt, dan zou men door de tijd heen verbetering moeten voelen. Genezingscrisissen treden maar zelden op in het geval van schildklier en adrenale herstel, die komen wel meer voor bij detoxificaties of eliminering van een biologische agent.
•    Succesvolle behandeling wordt makkelijker verkregen door het gebruik van feedback die gebaseerd is op veranderende tekens, symptomen, temperatuurpatronen en laboratoriumwaardes.
•    Als men supplementen neemt, en vooral in het geval van mensen die overgevoelig zijn of allergieën hebben, is het oude verpleegstersspreekwoord “begin met weinig, en ga langzaam voort” erg belangrijk te herinneren als men de adrenale en de schildklierfunctie herstelt.
Het is het adrenale component dat het minst begrepen en geapprecieerd wordt. Toch kunnen zowel de schildklier als de adrenale functie verbeterd worden door goede voedingsstoffen te gebruiken, verandering van levensstijl, en in sommige gevallen supplementen en schildkliermedicatie. Dit kan helpen een normaal symptoomvrij leven te laten beginnen.

SYMPTOMEN VAN LAGE ENERGIE.

Alhoewel vele onderstaande symptomen er niet in verband mee lijken te staan, kunnen ze alle uit hetzelfde fundamentele probleem voor lage metabolische energie stammen.
ALGEMEEN: Lage lichaamstemperatuur. Koud hebben, lage energie of vermoeidheid, onveranderlijke gewichtsproblemen. Langzaam genezingsproces.
HERSENEN: Depressief en of angstig. Slecht geheugen, focus of concentratie. Slaapstoringen.
INSULINE SYSTEEM: Onder-reactief of over-reactief; dat is frequente infecties (huid, sinus, blaas, darm en gistproblemen, allergieën, auto-immuunziekten.
SPIEREN / SKELET: Vermoeidheid, fybriomyalgie (spier of gewrichtspijnen), algemene pijnen, verslijtverschijnselen door herhaaldelijk dezelfde bewegingen en carpal tunnelsyndroom. Zwak bindweefsel, gewrichtsbanden, botten, etc., hoofdpijnen.
SEXUEEL: Verzwakte libido of functie, menstruele storingen, onvruchtbaarheid.
SPIEREN: Lage bloeddruk, hoge bloeddruk, Ziekte van Raynaud.
DARMEN:Constipatie, gassen of opgeblazen gevoel, verteringsproblemen, irritabel darm syndroom (IBS)
ZENUWSYSTEEM: Gevoelloosheid van handen of voeten (gewoonlijk symmetrisch) verslechtering of verlies van zintuigfunctie zoals gezichtsvermogen, smaak of reuk.
HUID: droog, bleekheid of bleke plekken in lichte huid, verdonkeringen of donkere plekken in donkere huid, acne.
HAAR: Broos, uitvallen, grof haar, droog of vet haar.

NUTTIGE DIAGNOSTISCHE HULP.

METABOLISCHE SCOREKAART  TM  Een methode om de symptomen te bezien om te voorzien in een richtinggevende leidraad of er nu een adrenaal -, een schildklierprobleem of een mengsel van deze problemen aanwezig is (zie pag. 20).
METABOLISCHE TEMPERATUUR GRAFIEK  TM: Een methode om de dagelijkse temperaturen te meten en te interpreteren om inzicht te verkrijgen in metabolische gebeurtenissen die in verband staan met adrenale en schildklierfunctie (zie pag. 21).
SCHILDKLIERSCHAAL TM: Een methode om schildklier laboratorium gegevens te evalueren (TSH, Free T4, en Free T3) en die tot optimale waardes te relateren, zoals ook tot elkaar. Dit voorziet in een beter beeld van wat er gaande is in tegenstelling tot de oude antwoord:” Uw laboratoriumwaardes zijn alle normaal” (zie pag. 21)
OESTROGEEN DOMINANTIE VRAAGBAAK: Een methode om de symptomen te bezien om te vast te stellen of een oestrogeen / progresteron-onevenwicht de oorzaak er van is dat die metabolische problemen veroorzaakt (zie www.drrind.com/therapies/edquestionaire.pdf  )

ANDERE ALGEMEEN VOORKOMENDE SCHILDKLIERAANDOENINGEN.

ZIEKTE VAN HASHIMOTO: Dit is een auto-immune ziekte waarbij men een allergie ontwikkelt voor de eigen schildklier. In de beginfase als er destructie is van de schildklier en het overspoelen van schildklierhormoon (T4), dan is er een hyperthyroid effect. In een poging om het T4 nivo in het bloed te verlagen, vermindert de hypofyse de hoeveelheid TSH die het uitscheidt, en produceert lage TSH-waardes. De hypermetabolische toestand die dan optreedt stresseert gewoonlijk de bijnieren en veroorzaakt adrenale vermoeidheid. Als er dan voldoende schade is opgetreden en de schildklier alleen maar nog een kleine hoeveelheid T4 kan maken, gaat men over naar een hypothyroid fase. Nu heeft men dan hypothyroidisme en adrenale vermoeidheid. Auto-immune antilichamen, namelijk antiglobuline antilichamen (ATA) en thyroid peroxidase antilichamen (TPO), zijn bijna altijd aanwezig bij bloedtesten. Het lichaam kan de hyper-metabolische toestand eventueel nog counteren door de conversie van T4 naar T3 te verminderen, en T4 naar RT3 te vermeerderen. Dit is metabolisch gezien dus als het trappen op de rem van een auto die te vlug gaat.
ZIEKTE VAN GRAVES:
Is een auto-immune ziekte waarbij een antilichaam wordt geproduceerd dat TSH imiteert, en die aan de schildklier signaleert om T4 aan te maken. Omdat het T4-nivo omhoog gaat, probeert de hypofyse het T4-nivo te verminderen door het TSH-nivo te verminderen, en we krijgen een laag TSH nivo. Typisch vinden we dan een verhoging van het schildklierstimulerende imunoglobuline of TSI. De meeste laboratoriums beschouwen een nivo van 130 of hoger als bewijs van de Graves-ziekte. In werkelijkheid zien we vaak de tekenen van hyperthyroidisme op een subtiele manier beginnen te verschijnen op een nivo van 90.
Bij 110 zijn de symptomen makkelijker te zien. Tegen de tijd dat het op 130 is aangekomen, zijn de symptomen gewoonlijk zwaar. Anders dan bij de ziekte van Hashimoto gaat bij Ziekte van Graves het T4 naar een hoge conversie tot T3. Dit is net alsof men te hard met een auto rijdt en op de accelerator trapt. Deze ziektetoestand is extreem stresserend voor de bijnieren.

METABOLISCHE TEMPERATUUR TABEL.

Als je een onvoldoende werking van  de schildklier of bijnieren vermoedt, dan moet je allereerst de temperatuur meten, en dit niet om vast te stellen of je koorts hebt, maar omdat de temperatuur iemands metabolische energie toestand weergeeft.
De gemiddelde dagelijkse temperatuur van een gezond persoon is 98,6 graden Fahrenheit, waardoor we dit als de optimale temperatuur kunnen aanhouden (in tegenstelling tot de normale temperatuur). Lagere dan normale optimale temperaturen, geven een lagere dan optimale metabolische toestand weer, die gewoonlijk door het schildkliermechanisme gecontroleerd wordt. Een grote variabiliteit van de temperatuur geeft een onstabiel of vermoeid adrenaal systeem aan. Dus, op weg naar gezondheid wilt men van een lage of onstabiele temperatuur naar de 98,6  F. en stabiele temperatuur gaan.
De Metabolische Temperatuur Tabel is een erg waardevol feedbackwerktuig dat voorziet in een stratenkaart waarmee iemand kan zien of hij zich van of naar een gezonde metabolische toestand beweegt, en voorziet in inzicht of de therapeutische inspanningen werken of niet. Deze feedback helpt het behandelingsprogramma naar een dagelijkse basis te leiden. Als eens corrigerende acties onderweg zijn, zal het temperatuurpatroon je laten zien hoe je vooruitkomt.

TEMPERATUUR PATROONEN IN RESPONS TOT DE ADRENALE THERAPIE.

((Opmerking: De grafiek kan in dit bericht niet worden weergegeven, zie eventueel de website van Dr. Rind))
Bij vermoeidheid van de bijnieren is karakteristiek een onstabiele temperatuur (A) aanwezig. Innerlijke temperaturen hebben wijde variaties. Ze  gaan omhoog bij warm weer en dalen bij koud weer.
Met adrenale ondersteuning verbetert de adrenale functie zich en de variabiliteit neemt af, m.a.w. woorden worden de temperaturen dan stabieler. (B). Ze kunnen stabiliseren in het lage bereik (C) en dan stijgen als de verbetering continueert. Het doel is stabiele temperatuur in het optimale bereik (E), typisch voor een gezonde metabolische staat.
Als de adrenale ondersteuning goed werkt, kunnen de afzonderlijke fases van A tot D elke een week tot enkele maanden duren, naar gelang de persoon. Doorgaans blijken bij enigerlei willekeurige personen elke van de fases ongeveer even lang te duren, sommigen gaan erg vlug door elke periode heen, en anderen hebben meer tijd nodig om door elke fase te gaan. Sommige fases kunnen bijvoorbeeld A en D naar een opwaarts stabiliserend patroon gaan, zonder dat C aanwezig is. Ik heb mensen gezien die direct van A naar E gingen. Om van A naar E te gaan kan maar een of twee weken duren, of ook zo lang als enkele maanden. Het doel is dat fase E permanent aanwezig blijft. Als de adrenale vermoeidheid zwaarder is (gewoonlijk van langere duur), hebben elke van de fases A tot D de neiging om langer te duren, en fase E kan dan vaak minder zeker te bereiken zijn. Als er binnen enkele maanden tijd geen voortgang wordt gezien, dan is er gewoonlijk een ander probleem aanwezig zoals toxiteit of voedingsdeficiënties.

TEMPERATUUR PATROON IN RESOPONSE TOT DE SCHILDKLIER-THERAPIE.

((Opmerking: De grafiek kan in dit bericht niet worden weergegeven, zie eventueel de website van Dr. Rind))
Onderstaand in de grafiek is een typisch temperatuurpatroon te zien van iemand die de juiste schildklierondersteuning heeft, en die een gemiddelde tot juiste respons daar op heeft.
De typische patiënt met slechte schildklierfuncties heeft een stabiele maar lage temperatuur, wat een lagere dan een optimale schildklierfunctie weergeeft (A). Na het beginnen of vermeerderen van de dosis van de schildklierhormoon vervangende medicatie, stijgt de temperatuur stadig (B). De temperaturen op het metabolische nivo die op de horizontale lijn blijven geven de momentele actuele dosering van de schildklier-vervangende medicatie weer (C). Als tenslotte de juiste dosis van schildkliervervangende medicatie is bereikt, is de temperatuur stabiel op 98,6 Fahrenheit (D). Als de bijnieren dit nivo aan energie niet aan kunnen, dan zien we vaak een expansiepatroon dat wordt gevolgd door een daling van de temperatuur.
De Metabolische Temperatuur Grafiek TM is een zeer goed werkzaam gereedschap dat grafisch onze metabolische toestand aangeeft (adrenaal en schildklier) en leidt ons op het pad van ontdekkingen. Die laat ons weten of een therapie ons helpt of ons schaadt, en hoeveel. Als onze bijnieren en schildklier de juiste ondersteuning krijgen, dan zal het monitoren van je eigen vooruitgang met dit gereedschap de voordelen vermenigvuldigen. Voor details er over hoe je temperatuur te meten en die in grafische vorm op te schrijven kan men de website bezoeken.  www.drrind.com/therapies/metabolic-temperature-graph  

DE METABOLISCHE SCOREKAART.

Zijn m’n metabolische energieproblemen als gevolg van een te lage thyroidfunctie ? De Metabolische Scorekaart* voorziet in waardevol inzicht of een te lage thyroidfunctie of een te lage bijnierfunctie de oorzaak van je problemen, tekens en symptomen kan zijn.
Onderstaand staat een deel van de Metabolische Scorekaart TM. Daar uit kan men opmaken of je ziektetoestand overwegend ten gevolge van een lage functie van de schildklier is, van de adrenale klieren, of van een mengsel van beide. Niemand heeft alle symptomen; alhoewel is het zo dat hoe zwaarder de problemen zijn, hoe groter het aantal symptomen is dat men heeft. De hele kaart met verdere symptomen vindt men op de websitehttp:/www.drrind.com/therapies/metabolic-symptoms-matrix
TEKENS & SYMPTOMENADRENAALGEMENGDSCHILDKLIER.
LichaamstypeMild: Makkelijke gewichtstoename. Matig: Kan geen gewicht verliezen. Zwaar: Mager; kan geen gewicht bijkomen.Komt makkelijk gewicht bij op heup en buik. Moeilijk van af te komen.Gewichtstoename over hele lichaam. Heel moeilijk van af te komen.
WenkbrauwenMeestal volle wenkbrauwenNormaal tot dun.Erg dun buiten 1/3 tot 1/2
GezichtskleurNeiging tot bleekheid, vooral om de mond.Bleek om de mond (beter zichtbaar bij lichte huid)Blozend rossige huidskleur, inclusief om de mond.
Pigment distributie.Vitiligo (witte plekken of vlekken) in laat stadium. Kan te gemakkelijk een bruine kleur krijgen. Bij een donkere huidskleur, donkerder op voorhoofd, zijkant gezicht, om de mond en kin, kaak.Mildere versie van vitiligo en donkere plekken indien donkere huid.Bij pure hypothyroidisme is vitiligo en hyperpigmentatie erg zeldzaam.
Lichtgevoeligheid+++-
Temperatuurpatroon.Slechte termo-regulatie (heet als het warm is, koud als het koel is). Neiging tot lage lichaamstemperatuur, 97,8 of lager. Op en neergaand patroon.Schommelend patroon, gewoonlijk gemiddeld 97,8, maar kan ook lagerStabiel, niet schimmelend patroon. Het gemiddelde kan liggen in laag in de 90 tot een beetje onder de 98,6
Emotionele reacties.Hyper-reactief (over)MatigHypo-reactief (onder)
Intuïtief++++/-
Depressie++++++
VoedingswijzeVaak min of meer vegetarisch. of vermijdt bepaalde voedselsoortenMinder voedingbeperkingen dan het uur adrenale type.Eet vrijwel alles
DarmfunctieNeiging om irritabel of hyperactief te zijn. De transittijd kan te snel zijn, wat een slechte vertering veroorzaakt.Slecht / gemengd.Neiging tot constipatie, langzame transittijd en slechte mechanische vertering.
Hunkeringen naar.Zoetigheid, koolhydraten, zout, Black licorice.Gemengd.Vetten.
Bloedsuiker. hyperglycemie.Neiging tot hypoglycemie. Kan kleine maaltijden nodig hebben,Kan variëren van milde hypoglycemie tot hyperglycemie.Normaal tot anders inzinkingen.
Bloedgroep.Meestal bloedgroep AVaak bloedgroep O
DE AUTEUR.
Bruce Rind, MD, is een van de leidende holistische medische doktors in het metropool van Washington. Hij is diplomeerd door The American Board of Holistic Medicine en praktiseert sinds 1985 de holistische geneeskunde. Dr. Rind begon zijn geneeskundige carrière als anesthesist, waarna hij naar pijn-management overstapte en tenslotte naar de holistische geneeskunde. Hij heeft deskundigheid ontwikkeld op het gebied van sportgeneeskunde, endocrinologie (alle hormonale kwesties) en herstel van hersenletsel vooral na herseninfarct/bloeding), en vrouwelijke gezondheid. Hij heeft daarnaast nog meerdere medische therapieën gestudeerd.
De behandeling van Dr. Rind is holistisch. Hij completeerde zijn driedelige Britse programma van Cyriax Technieken in orthopedische geneeskunde. Verder is hij assisterend professor op het Howard University College of Medicine.
Bezoek zijn website op
www.drrind.com 

HET VERBAND TUSSEN OESTROGEEN DOMINANTIE – EN ADRENALE VERMOEIDHEID.

Adrenale vermoeidheid en oestrogene dominantie (ED) komen veel overeen wat betreft hun symptomen en hebben veel overeenkomsten. Veel vrouwen die het ene hebben, hebben tot een bepaalde hoogte ook het andere. Oestrogene dominantie en adrenale vermoeidheid hebben het volgende verband:
•    Progresteron wordt getransformeerd tot cortisol zoals ook naar andere hormonen.
•    De meeste ED komt als gevolg van onvoldoende progesteron en begeleid daarom lage cortisolproductie.
•    De meeste adrenale vermoeidheid houdt een onvermogen in om gelijk met de cortisolproductie te gaan. Als de adrenale klieren gestresst zijn, dan put de verhoogde noodzaak voor cortisol het progesteron-nivo uit dat gebruikt wordt om cortisol te maken.
•    Als meer progesteron verbruikt wordt om cortisol te maken, is er minder beschikbaar om de oestrogenen in evenwicht te brengen.
•    Een andere veel voorkomende reden voor lage progesteronnivo’s is een niet-ovulatore cyclus (een menstruele cyclus waar in er geen ovulatie is), zonder de ovulatie is er geen corpus luteum om extra progestron aan te maken voor de cyclus. Het verlaagd progesteronnivo laat ons achter met een excessief oestrogeen effect als gevolg van de deficiëntie van progesteron.
Samengevat gaat de werking van de adrenale functie en oestrogene dominantie gaan hand in hand en het is daarom moeilijk om een er van de behandelen terwijl de andere genegeerd wordt. ED kan ook veroorzaakt worden door excessieve stimulatie van het oestrogeen. Typische bronnen van deze oestrogene effecten zijn:
•    Te veel vetweefsel: Vetcellen maken oestrogenen en oestrogenen veroorzaken de groei van vetweefsel. Dit is een vicieuze cirkel die we moeten proberen te vermijden.
•     Hormoonvervanging met non-bio-identieke hormonen zoals oestrogenen van paarden of chemisch gemodificeerde oestrogenen. Deze hebben erg krachtige oestrogene effecten. Die zijn vooral problematisch als er tegelijkertijd geen (kalmerend) progesteron afgegeven wordt, om de prikkelende oestrogenen in evenwicht te houden. Een verzettend oestrogeen is een grote oorzaak van ED. Synthetische of non-bio-identieke oestrogenen zouden op een juistere wijze oestrogenoiden moeten worden genoemd – substanties die een effect hebben dat overeenkomt met oestrogeen, omdat ze niet het echte oestrogeen zijn dat ons lichaam aanmaakt. Progestines worden vaak samen met synthetisch oestrogeen verstrekt. Dit zijn chemische substanties waarvan de effecten erg overeenkomen met progesteron, maar toch erg anders dan progesteron werken omdat ze chemische gezien anders zijn. Ons lichaam kan niet de progestines in cortisol converteren om de adrenale klieren te helpen of ze te converteren naar een andere hormonale samenstelling, zoals we dat zouden kunnen met bio-identisch progesteron.
•    Blootstelling aan chemicaliën die oestrogeen nadoen zoals vele plastieksoorten (bijv. magnetronvoedsel in plastiek of in plastieken folie of dozen verpakt, of van het eten van soyaproducten of niet-biologisch voedsel. Aan het vee wordt typisch krachtige oestrogene substanties gevoerd (“super-oestrogenen”) om ze productiever te maken. Onze voedingsproducten zitten vaak vol met deze substanties, en soyavoedsel ligt erg hoog in oestrogene–achtige samenstellingen.
Het corrigeren van ED houdt in dat er meer wordt gecorrigeerd dan alleen maar het evenwicht van de oestrogeen-progesteron en  het ondersteunen van de adrenale klieren. Het is belangrijk om de oorzakelijke factoren zo veel als mogelijk te verwijderen. Te veel lichaamoefening, onvoldoende slaap, blootstelling aan toxines, slechte of minderwaardige voeding (een hoge inname van koolhydraten, een lage inname van vet en proteïnes. Een lage inname van voedingsstoffen) en stress zijn enkele van de algemeen voorkomende oorzaken.
Directe hulp aan de adrenale klieren helpt indirect de ED (oestrogeen- progesteron Balans) te verbeteren, door toe te staan dat er meer progesteron beschikbaar wordt om het oestrogeen te neutraliseren. Directe hulp aan de oestrogeen-progesteronbalans ondersteunt indirect de adrenale klieren door meer progesteron beschikbaar te maken voor cortisolproductie. Daarbij heeft progesteron zelf een toning-down, kalmerend, en slaap-ondersteunend effect, wat verder de gestresseerde adrenale klieren helpt. Als we een zachte ondersteuning voor progesteronproductie willen, kunnen we het kruid chaste tree daar voor proberen (1-2 tabletten, s’morgens vroeg kort na het wakker worden), Dit is typisch hulpvol voor menstruerende vrouwen met oestrogene dominantie. Kruiden- en alternatieve doktors gebruiken vaak dit middel om een regelmatigere ovulatie te bewerkstelligen, en daaropvolgend de progesteronproductie te verbeteren. Het kruid is vaak hulpvol in de verlichting van menopausale symptomen (opvliegingen) als het in combinatie met Black Cohosh wordt genomen.
Ik vind dat het de makkelijkste is om het evenwicht met in oestrogene dominantie met progesteron te herstellen. Ik heb een progesteronprotocol ontwikkeld om dit te bewerkstelligen, en wat de meeste van mijn patiënten goed heeft geholpen.
Er zijn echter altijd enkelen die maar weinig of slecht reageren, waarvoor het noodzakelijk is om enkele aanpassingen of correcties te maken. Dat is waarom het altijd adviseerbaar is om samen te werken met een geneeskundige die vertrouwd is met het gebruik van hormonen terwijl hij een fysiologisch hormonaal evenwicht wil herstellen.
Het is belangrijk om op te merken dat er verschillende manieren zijn om progesteron te nemen, en dat die de patiënten op verschillende manieren affecteren. De dosering is ook een belangrijke factor. Zoals ook met enigerlei ander hormoon, ligt de sleutel in een optimale dosering. Teveel of te weinig zal oftewel niet het gewenste resultaat voortbrengen, of actueel een ongewenst resultaat. Dit is een belangrijk punt te overdenken omdat post-menopausale vrouwen de progesteron voor de eerste keer gebruiken. De progesteron zal tijdelijk de gevoeligheid van oestrogeen van het lichaam verhogen (oestrogene receptoren worden tijdelijk gevoeliger voor oestrogeen) en produceren zo een tijdelijke toename in oestrogene effecten. Dit kan een tijdelijke verslechtering van symptomen produceren. Om dit effect te minimaliseren is het nodig dat met progesteron in een zeer kleine dosis wordt begonnen die langzaam in 2-4 weken tot de volledige dosis wordt opgevoerd.

EEN GOED GEHEIM GEHOUDEN FEIT.

Original English Version
Een succesvolle benadering voor onderactieve schildklierhormoonfunctie.
Uit Wise Traditions volume 9, nr. 4, winter 2009.
Door John Dommise, MD
Vertaling Rob Hundscheidt
Er is een wijd verspreidde ontevredenheid en frustratie bij mensen met een behandeling voor een onderactieve schildklierhormoonfunctie: de meerderheid er van vindt dat hun ziekte er niet door beïnvloed werd, of zelfs dat de behandeling die ze krijgen hun schildklier eigenlijk nooit echt hersteld heeft tot een normale functie, of dat ze hun leven terug kregen van voordat ze hypothyroid kregen. Dit ondanks het feit dat de endocrinologen en thyroidologen in de behandeling en onderwijs van deze ziekte intelligente mensen zijn die vele jaren opleiding en training in thyroidhormoonfunctie en de behandeling van schildklierziektes hadden.
Ze bevestigen zelfs ook dat deze tragische situatie bestaat, maar zijn voor uiteenlopende redenen niet in staat hun benaderingswijze voldoende effectief te laten zijn om de noodzakelijke veranderingen bij de patiënt te bewerkstelligen. We zullen proberen vast te stellen wat deze reacties zijn en laten zien dat hypothyroidisme goed kan worden behandeld, maar dat het protocol goed geheim is gebleven. Dit is een tragische situatie omdat de functie van het thyroidhormoon extreem belangrijk is voor het metabolisme in iedere cel van het lichaam, inclusief de hersenen, en mensen waarbij deze functie laag is leiden aan een myriade mogelijke consequenties, zoals verhoogd cholesterol in het bloed en homo-cysteinenivo’s en verhoogd optreden van hartinfarct, beroerte en periferale vasculaire ziekte. Verdere negatieve effecten zijn onvruchtbaarheid en misgeboortes, geen zin in sex, brokkelige nagels, impotentie, hoge bloeddruk, lichamelijke en mentale vermoeidheid, ontbrekende aandrijving of initiatief, abnormale gewichtstoename, zeer droge huid en haarverlies, overgewicht, constipatie – vaak zware met inpacties – depressies en humeurveranderingen, angsten, geheugenverlies, dementie en “Alzheimer”, intolerantie voor koude, slapeloosheid, verhoogde vatbaarheid voor infecties en mogelijk kanker, vooral borstkanker, spier en gewrichtspijnen, spier en gewrichtspijnen, verteringsproblemen, verhoogd aantal allergieën en huiduitslag, persoonlijkheidsstoornissen, gebrek aan leiderschapsmogelijkheden.
De grootste verliezen in deze veronachtzaamde situatie zijn op cardiovasculair gebied, onvruchtbaarheid, veroudering, geheugenverlies, humeurveranderingen, chronisch vermoeidheid, slapeloze en overgewichtige patiënten.
De indicatie voor het nivo waarop hypothyroidisme wordt onder-gediagnosticeerd en onderbehandeld wordt onthuld door het feit dat ik nooit een cholesterolverlager hoefde voor te schrijven om iemands cholesterol te normaliseren, of een triglyceride of andere bloednivo’s. Ik behandel hun ook niet met een andere medicatie voor wat ze eigenlijk nodig hebben: maar alleen met wat ze echt nodig hebben om een optimaal bloednivo van het thyroidhormoon te krijgen, dat ze te weinig hebben !

ENKELE FUNDAMENTELE BEGINSELEN VAN DE FYSIOLOGIE VAN DE SCHILDKLIER.

De schildklier is een klier die de vorm van een vlinder heeft en die met de vleugels uitgespreid aan de voorkant van de luchtpijp en stembanden zit, en die met de vingers kan worden gevoeld, vooral dan als die vergroot is of er knobbels of tumoren in zitten. De schildklier scheidt hoofdzakelijk 2 hormonen in de bloedstroom af,  alle beschikbare L-Thyroxine (T-4), en ongeveer 10% van het noodzakelijke Tri-Iodo-Thyronine (T-3). Deze worden in de klier gevormd uit een molecuul van het aminozuur thyrosine en jodium – vier jodium atomen per thyrosinemolecuul in het geval van T-4, en drie jodium atomen in het geval van T-3.
Er zijn ook verschillende andere mineralen en voedingsstoffen op een ondersteunende manier bij de vervaardiging van deze twee schildklierhormonen betrokken, dus betaalt het zich terug om het bloednivo op dat gebied te optimaliseren.
Dit is natuurlijk jodium, samen met selenium, zink en magnesium. Vitamine A is essentieel voor de productie van het schildklierhormoon. Van kwik, chlorine / chloride, fluorine / fluoride, perchloraat toxiteit en excessieve hoeveelheden koper – en zelfs ook van normale therapeutische waardes van het mineraal lithium – is bekend dat ze de productie van T-4 verlagen, en, vooral T-3 nivo’s. Daarom moet een arts een bloedtest doen om deze nivo’s te testen als er een verdacht voorlicht dat een van deze nivo’s verhoogd zou zijn (zoals bij veel zilvervullingen of veel diepzeevis-consumptie; of dat men leeft in een huis met een koperen sanitair dat geen water filtersysteem heeft – – – in het geval van koper). En zelfs ook bepaalde voedselsoorten zoals soja en kool kunnen de schildklierfunctie behoorlijk blokkeren en als struma veroorzakende agens werken. Het heeft zich uitgewezen dat genetisch veranderde soja bijzonder schildklierblokkerend werkt.
Alleen T-3 is actief als schildklierhormoon, T-4 is een pre-hormoon of pro-hormoon dat omgezet moet worden, dat namelijk ge de-ioniseerd moet worden om de overgebleven noodzakelijke T-3 in de weefsels en cellen te vormen voordat de schildklierfunctie kan volgen. Hersencellen kunnen het in het begin nodig hebben om een flink deel van hun voorziening van schildklierhormonen in de vorm van T-4 te krijgen, voordat het binnen in de hersencellen, ruggenmerg en de periferale zenuwen geconverteerd wordt in T-3, deels omdat T-4 makkelijker door de choroid plexus (de bloed-hersenbarrière) naar de cerebo-spinale vloeistof passeert.
Maar de meeste T3 is aanwezig in de bloedstroom. Het nivo van vrije of ongebonden T3 – dat betekent ongebonden aan serumproteïnes –  correspondeert door de accurate tracer-dialysemethode bloedtest goed met zijn functie binnen de weefsels en cellen van het lichaam en hersenen.
Als de schildklier niet voldoende schildklierhormonen produceert (meestal T4, en wat T3), dan komt een feedbackmechanisme in de hypofyse (die in een botachtige holte onder de hersenen ligt) in werking. Dit veroorzaakt dat de hypofyse grotere hoeveelheden van het schildklierstimulerende hormoon afscheidt (TSH oftewel thyrotropine), wat – zoals de naam al aangeeft – de schildklier stimuleert om meer T4 en T3 hormonen te produceren.
Er is ook nog een ander endocrien orgaan in de basis van de hersenen, namelijk de hypothalamus, die direct boven de hypofyse ligt, die zowel de functie van de hypofyse in verband met de schildklierfunctie door de vermeerderde of verminderde werking van zijn thyrotropine-afscheidend hormoon (TRH) kan stimuleren of onderdrukken.
(Opmerking: Let goed op in het gehele artikel of er ”hypo” of dat er “hyper” staat. Hypo = onderfunctie, en hyper = overfunctie)
Als al deze soorten van hypothyrodisme (schildklier-onderactiviteit) in rekening worden genomen (zie onderstaande omlijsting), dan schat ik dat 20% van de volwassen bevolking in de VS aan enigerlei mate van hypothyroidisme lijden. Het optreden daar van neemt toe na de middelbare leeftijd en op oudere leeftijd.
In de praktijk kunnen een combinatie van twee of meer van deze soorten hypothyroidisme tegelijkertijd optreden, wat de diagnose verwarrend maakt, zoals ook behoorlijk de perceptie van de mate van hypothyroidisme.
Er hoeft is geen pathologie in het weefsel van deze klieren of lichaam voor bekend te zijn, om de functie van die klier of hormoon te comprimeren, en de patiënt met de “bottom line” van lage schildklierhormoonfunctie achter te laten, zoals aangegeven door een laag serumnivo van vrije T3 (vooral als die gemeten wordt door de tracer-dialysemethode, de enigste consequent accurate methode). Veel te vaak, als er geen pathologie in de hypofyse of hypothalamus aanwezig is, en geen gedefinieerde chronische ziektediagnose, wordt aangenomen, dat het alleen noodzakelijk is om primair hypothyroidisme te screenen, en vaak alleen met een TSH-test, de hoogst waarschijnlijk abnormale test als alleen primair hypothyroidisme aanwezig is.
De conventionele benadering om hypothyroidisme te screenen, diagnosticeren en te behandelen, is alleen door het TSH-nivo te meten, of occasioneel ook het T4 als het TSH-nivo “abnormaal is volgens het oudere, hogere, normale spectrum”. De gewoonlijke behandeling bestaat alleen uit T4, waarvan de artsen aannemen dat dit altijd voldoende naar het actieve hormoon T3 zal converteren. In de conventionele behandeling wordt het T3-nivo maar zelden of nooit gemeten, vooral als men  nieuwe accuratere methodes gebruikt. Geen wonder dat de meeste patiënten ontevreden zijn over hun behandeling van hypothyroidisme !
De enigste manier om er zeker van te zijn dat er geen vorm van hypothyroidisme aanwezig is als de patiënt verdachte symptomen van hypothyroidisme vertoont, is altijd het meten van het vrije T3-serumnivo (bij voorkeur via de nieuwe accuratere dialysemethode) en het vrije-T4-nivo, naast het TSH-nivo. Als er geen verdacht op een laag vrij T3-nivo is en dat ook niet gemeten wordt, zal het niet worden gevonden, wat de perceptie versterkt dat lage T3-nivo’s zonder abnormale T4 en TSH-nivo’s maar zelden of geheel niet van belang zijn. Als het FT3-nivo altijd gemeten wordt als de schildklierfunctie wordt getest, dan zal worden vastgesteld, dat een laag T3 nivo een vaak voorkomende toestand is, die tot veel ziekte en overlijden leidt, terwijl de patiënt wordt verteld dat hun schildklierfunctie normaal is (gewoon omdat het TSH-nivo, en misschien het T4-nivo normaal is).

DE VERSCHILLENDE SOORTEN HYPOTHYROIDISME.

PRIMAIR HYPOTHYROIDISME: Dit is het geval als het primaire probleem bij de schildklier zelf ligt, die dan niet voldoende T4 en T3 aanmaakt om het metabolisme van de cellen in het lichaam en hersenen aan te drijven. Het feedbackmechanisme met de hypofyse zet zich in – als de hypofyse en hypothalamus juist functioneren – en veroorzaken verhoogde afscheiding van TSH in de bloedstroom met bloedwaardes die boven het normale spectrum uitstijgen. Dit mechanisme kan voldoende zijn – tenminste in het begin – om de bloedwaardes van T4 en T3 hoog genoeg te houden, en tenminste overdag in hun normale bereik laten zijn. S’nachts, als alle functies afnemen zoals ook de hypofysefunctie, kunnen de T4 of T3-waardes onder het normale bereik dalen, en alle metabolische functies die berusten op de schildklierhormonen, kunnen s’nachts niet adequaat verlopen. De meest algemeen voorkomende oorzaak van hypothyroidisme is de auto-immune ziekte Hashimoto thyroiditis, wat een auto-immune ziekte is waarbij het immuunsysteem het schildklierweefsel aanvalt, gewoonlijk veroorzakend dat die onderactief wordt.
Soms gebeurt ook het tegenovergestelde, zodat dan een overactieve schildklierfunctie het resultaat is, namelijk hyperthyroidisme, de Grave’s ziekte.
SECUNDAIR OF HYPOFYSE-HYPOTHYROIDISME:  Dit is het geval als er geen probleem met de schildklier zelf is, maar met de hypofyse, waarvan de schildklier een normale hoeveelheid TSH verwacht om een normale hoeveelheid T4 en T3 hormonen te kunnen produceren, maar die geen adequate hoeveelheid TSH afscheidt. In dit scenario, zal het T4 en T3-serumnivo beneden normaal liggen, en het TSH-nivo zal onder of aan de lage kant van het normale spectrum liggen. Als het thyrotropine-loslatend hormoon (TRH)-nivo getest wordt, dan zou dat een verhoging laten zien, maar is niet effectief in het verhogen van het TSH-nivo van de verkeerd functionerende hypofyse.
TERTIAIRE OF CENTALE OF HYPOTHALAMUS HYPOTHYROIDISME: Dit is het geval als er geen verkeerde functie in de schildklier of hypofyse is, maar een inadequate afscheiding door de hypothalamus van TRH is om de hypofyse voldoende TSH verder te laten produceren om voldoende T4 en T3 door de schildklier te produceren. Dit kan voorkomen bij een depressie. De nivo’s van T4, T3, TSH, en TRH zouden dan alle te laag zijn en het functioneel nivo van de schildkier zou moeten worden bepaald door het vrije T3-nivo (bij voorkeur door de dialysemethode).
NON-THYROIDALE-ZIEKTE (NTI) HYPOTHYROIDISME: Deze treedt op als er geen probleem in de schildklier, hypofyse of hypothalamus is, maar dat er een andere ziekte in het lichaam is, die interfereert met de periferale of weefselconversie van T4 naar T3. De nivo’s van T4, TSH en TRH nivo’s zijn alle normaal, maar het serumnivo van vrije-T3 dat het enigste actieve schildklierhormoonnivo afbeeldt, is laag. In een acute cardische toestand of acute toestand van de longen of een andere levensbedreigende toestand, kan het tijdelijk van voordeel voor de metabolisme van het lichaam zijn om verlangzaamd te worden door een laag circulerend nivo van vrije-T3, dus een T3 behandeling mag op dat punt niet worden geïndiceerd. Maar indien chronische niet levensbedreigende toestanden zoals bijvoorbeeld het Chronische Vermoeidheids Syndroom, chronische lever of andere ziektes een laag serum T3-nivo veroorzaken, dan is het geen voordeel voor het metabolisme van het lichaam en hersenen om verlangzaamd te worden, en T3 – of een combinatie T4 / T3 behandeling – is gewoonlijk niet alleen gezond voor de gezondheid, maar zelfs essentieel voor het herstel van normale energie en functie van lichaam en hersenweefsels van die persoon.

TWEE REDENEN VOOR TERUGHOUDENDHEID IN DE OPTIMALE BEHANDELING VAN SCHILDKLIER-ONDERFUNCTIE.

De twee doorgaans bekend zijnde negatieve effecten die voorkomen in de behandeling van hypothyroidisme met te veel aan thyroidhormoon, zijn cardische ritmestoornissen (gevaarlijke onregelmatige of snelle hartslag) en osteoporose (dun en breekbaar worden van de botten). Alhoewel is het zo dat de meeste incidenten die optraden en uitgelost werden door de schildklier, optraden op een tijdstip toen het de geaccepteerde behandeling was boven normale bloedwaardes van T4 te dwingen ten einde een optimale thyroidfunctie te krijgen. Het was pas toen een gevoeligere TSH-test werd ontwikkeld die zware onderdrukking van de TSH nivo’s bij de patiënt aantoonde, dat artsen en praktiserenden zich realiseerden dat bij veel van deze patiënten te veel schildklierhormoon werd voorgeschreven. De enigste manier om er zeker van te zijn in elk individueel geval zou zijn geweest door van ieder afzonderlijk geval het vrije T3-serum te hebben gemeten, wat dus niet werd gedaan in de gerapporteerde gevallen!
Zo hebben we dus geen manier om er achter te komen hoeveel van deze patiënten echt teveel voorgeschreven werd of hoeveel er van uit andere redenen een onderdrukt TSH-nivo hadden. Natuurlijk kregen diegenen die hartritmestoornissen en / of osteoporose hadden te veel schildklierhormonen voorgeschreven, alhoewel er andere oorzaken voor deze ziektetoestanden zijn zoals deficiënties aan mineralen, vitaminen, proteïnen, en andere hormonen, waarvan in de plaats daar van echter al te vaak automatisch de schuld word toegeschreven aan een abnormale schildklierfunctie.
Volgens mij is de angst voor opkomende of verergerende osteoporose ongegrond. Bewijzen van deze angsten worden tweevoudig omdat zowel de natuurlijke als de iatrogene (door behandeling veroorzaakte) hypo- en hyperthyroidisme deze toestand kan veroorzaken. Blijkbaar is onderbehandeling van de schildkliertoestand net zo goed ook een risicofactor. De protesten tegen agressieve schildklierbehandeling die osteoporose veroorzaken of verergeren, zoals ook hartritmestoornissen, worden in mijn praktijk niet alleen als overdreven bevonden, maar zelfs als geheel niet bestaand als er optimale correcties worden gemaakt m.b.t. deficiënties aan bepaalde mineralen, vitaminen, proteïnen, geslachts- en groeihormonen.
Als iemand altijd het vrije-T3-nivo meet, zonder dat hij in de 24 uur voorafgaand aan de bloedafname enigerlei dosis van het T3-bevattende recept gemist heeft, en dat nivo nooit te hoog is geweest voor de leeftijd van die patiënt en zijn medische toestand, kan men er zeker er van zijn, dat men niet bijdraagt aan hartritmestoornissen en osteoporose door een te veel voorschrijven van schildklierhormonen. Maar als men nauwelijks ooit het FT3-nivo meet, en overwegend op een diagnose berust die gebaseerd is op het TSH-nivo, kan men makkelijk aannemen, dat een onderdrukt of zeer laag TSH-nivo automatisch betekent dat oftewel de patiënt overbehandeld wordt met schildklierhormonen, of dat die helemaal geen behandeling nodig heeft, omdat een laag TSH-nivo eigenlijk aanduidt, dat er een onderfunctie van de hypofyse of hypothalamus is.
De dosis aan schildklierhormonen wordt dan onnoodzakelijk verminderd, of de patiënt krijgt er helemaal geen, en hij lijdt dan nu aan wat een onder-normale schildklierfunctie en niet-adequaat behandelde schildklieractiviteit is, met al de begeleidende negatieve effecten zoals hartaanval, beroerte, periferale vasculaire ziekte en voortijdig overlijden. T3 is effectiever dan T4 in het verlagen van te hoge lipidenivo’s en in de vermindering van het risico op een coronaire en cerebrale arteriële afsluiting. Zelfs bij patiënten die wat meer hypothyroid zijn.
Een andere reden waarom artsen de schuld geven aan “te veel behandeling met schildklierhormonen” als oorzaak voor hartritmestoornissen en osteoporose of osteopenie, is vanwege het feit dat artsen niet de accuratere bloedtesten gebruiken voor het meten van magnesium, kalium en calcium, testen die het werkelijke nivo in de weefsels en cellen weergeven die ze beïnvloeden. De testen die de artsen doorgaans gebruiken, meten het bloedserum van magnesium en kalium, maar geven niet hun intercellulaire activiteit weer, van waaruit hun effecten voortkomen. De nivo’s van magnesium, kalium en calcium, in de rode bloedcellen, moeten worden vastgesteld, omdat die hun werkelijke nivo’s in de spier- en andere weefselcellen reflecteren, waar ze hun neuromusculaire activiteiten van die weefsels beïnvloeden – hart en skeletspieren – waarvan de eerste speciaal betrekking hebben op hartritmestoornissen, en de laatste voor spierkrampen, spasmen en beenkrampen, en als consequentie daarvan staan de meeste artsen wat verloren er bij om deze laatste ook te behandelen, en zoeken vaak hun toevlucht naar kinine of andere medicatie om deze symptomen kunstmatig te stoppen.
Als de intercellulaire bloedcelnivo’s van magnesium, en kalium zijn vastgesteld, dan realiseren de artsen zich dat veel meer mensen dan gedacht deficiënt zijn aan deze twee anionen – en zelfs veel erger dus – dan als het serumnivo wordt gemeten. Als men zich dan over deze deficiënties bekommert door een grotere recept-voorschrijving van deze mineralen, responderen de patiënten maar zeer weinig negatief op hoge of zelfs hoog normale bloednivo’s van schildklierhormonen.
Evenzo is het totale serum calciumnivo geen echte weergave van de calciumactiviteit in de zenuwen, spieren en botten. Het is het geïoniseerde calciumnivo dat moet worden vastgesteld. Dit nivo laat eigenlijk zien, dat te veel mensen nu een calciumnivo hebben dat veel te hoog ligt, en dat zo bijdraagt tot hartaanval, nierstenen, gewrichts- en peesproblemen, etc, en dat er bij de meeste mensen te veel publieke nadruk ligt op de noodzaak van calcium.

ENKELE REDENEN WAAROM T3 NIET VAKER GEMETEN EN VOORGESCHREVEN WORDT.

Veel van de redenen hebben te doen met de fysiologie van het T-3 hormoon versus het T4 hormoon. ‘Terwijl T4 langwerkend is met een halveringstijd van een week, is T3 kortwerkend met een halveringstijd van 8-12 uur, afhankelijk er van of het genomen wordt op een lege maag of na de maaltijd. Zo produceert T4 een stabieler en constanter bloednivo; men kan beter berusten op een bloedtest die een bepaald T4 nivo laat zien dat relatief stabiel blijft, egaal wanneer dat gemeten wordt. Alhoewel is het zo dat ik over 20 jaar heen bij meer dan 5000 patiënten heb vastgesteld dat het vrije T3 nivo niet zo veel schommelt als dat dit algemeen wordt aangenomen. Ook is het belangrijk om de dynamica te begrijpen van het testen rekening houdend met de voorgaand aantal dosissen van de T3 bevattende schildklierhormoonpreparatie.
Als er een of twee dosissen van de T4 overgeslagen worden, dan zal het bloednivo niet veel verschillen als toen de dosis werd genomen. Maar als er een – en meer nog – als er twee dosissen van een T3 combinatie worden overgeslagen in de 24 uur voorafgaand aan de bloedafname, dan zou dit bloednivo extreem laag kunnen liggen, en wat aangeeft dat de patiënt veel meer T3 nodig heeft terwijl in feite het nivo normaal of zelfs optimaal was, terwijl ze doorgaans de voorgeschreven dosis regelmatig namen. Het is gebrek aan kennis en fijne afstemming voor de wijde schommelingen in het serumnivo van T3, afhankelijk van de timing van de dosis en bloedafname, die heeft geleid tot de angst die endocrinologen voor het gebruik van T3  en / of T4 / T3 combinaties hebben.
Een T4 / T3 combo, Eutroid, een volgens mij uitstekend product, werd enkele jaren geleden zelfs door de FDA van de markt afgenomen omdat artsen niet wisten hoe ze de tijd moesten berekenen waarop hun metingen van het T3 hormoon moesten worden uitgevoerd met betrekking tot de laatste 2 dosissen bij patiënten die dit product namen.
Ten tweede wordt het T3 nivo geaffecteerd door niet-thyroidale factoren zoals stress, andere ziektes, verschillende metalen- en mineralennivo’s zoals litium, kwik, koper en aluminium. De mate van prikkeling en activiteit etc. Het is verkeerd om aan te nemen dat als T3 laag is, alleen vanwege een andere ziekte of thyroidale factor, dan is het niet de taak van de endocrinoloog, maar van de specialist is, om zich met die andere ziekte of factor bezig te houden. En maar zelden wordt het aan de andere specialist doorgegeven dat “hun ziekte of factor” de schildklierfunctie van de patiënt verlaagt, of wat er gedaan zou kunnen worden om het lage T3 nivo te remediëren. Endocrinologen en internisten moeten verantwoordelijkheid voor de schildklierfunctie van hun patiënten accepteren zoals gemeten in het FT3 nivo en niet gewoon de ogenschijnlijke normaliteit of abnormaliteit van de schildklier, hypofyse en hypothalamus klieren.
Tenslotte waren vele jaren geleden de beschikbare bloedtesten voor het T3 hormoon niet zo accuraat als die voor het T4 en TSH nivo in de laatste 10 – 15 jaar,  en kwam de Tracer dialyse methode beschikbaar om T3 te meten, alhoewel die 8-10 maal zo veel kostte als de non-dialyse test. Omdat het echter zo cruciaal is om de exacte schildklierfunctie vast te stellen, is er geen excuus voor om deze accurate test niet uit te voeren, en deze is niet erg duur in vergelijking met de vele andere testen die gewoonlijk gebruikt worden zoals MRI’s en CAT Scans, en kost maar ca. 80 $, die worden gedekt door de gezondheidsverzekering. In plaats van deze cruciale informatie te verkrijgen, hebben vele artsen echter nog steeds de opvattingen van ‘duur’ en ‘niet er op berusten’ in hun hoofd, en zo gaan ze voorbij aan de accurate meting van het cruciale T3 nivo, dat het eigenlijke juiste nivo van de schildklierfunctie is.

WILSON SYNDROOM.

Dennis Wilson (MD) was in de beginjaren van 1990 een arts met een praktijk in Longwood, Florida die vaststelde dat veel van zijn patiënten die vermoeid waren en een lage lichaamstemperatuur hadden, ook een laag T3-nivo hadden (vaak met een normaal T4 en TSH nivo. In plaats van zich te realiseren dat dit patiënten waren met de drie andere soorten hypothyroidisme dan het primaire hypothyroidisme, stelde hij een nieuw syndroom voor dat hij het Wilsonsyndroom noemde (een naam die reeds genomen werd voor een metabolische ziekte waarbij een accumulatie optreedt van te veel koper in delen van de ogen, lever en bloedstroom). Zijn behandeling bestond, in plaats van een combinatie van T4 en T3 (zodat het T4-nivo kan worden behouden als een bron van nieuw geconverteerd T3, vooral voor de hersenen, indien noodzakelijk) uit het voorschrijven van een hoge dosis van alleen-T3.
Deze behandeling zorgt voor de meeste lichamelijke behoeftes van patiënten met betrekking tot de schildklierfunctie, maar laat doorgaans hun cognitieve en andere hersenfuncties onaangetast. Ik zie er geen gezondheidsvoordeel in om de T4 geheel weg te laten, vooral omdat het reeds de “junior partner” in de gedroogde schildklier- en thyrolar preparaties is (die het T3-nivo meer laten stijgen dan het T4 nivo).

TE VEEL VERTROUWEN OP TSH-NIVO’S.

Dit is geen grap: TSH wordt beschouwd, als de meest accurate meting van de schildklierfunctie, simpelweg daarom omdat die test erg accuraat is voor hetgeen dat die meet. Het schildklierstimulerend hormoon is geen schildklierhormoon en het nivo er van in het bloed is een indirecte test van de schildklierfunctie, beïnvloed door vele andere factoren dan de hoogte van het schildklierhormoonnivo in het bloed ! Men neemt dit zo aan omdat de TSH-test een accurate test van die substantie is die er mee gemeten wordt, en dat het zo ook een accurate meting van de schildklierfunctie is ! Zoals ik al zei zijn de mensen die deze beoordeling maken wel echt intelligente mensen. Ik kan alleen maar aannemen dat ze een mentale blinde vlek hebben.
Het andere probleem met de TSH-test is de lange tijd die er voor nodig is voor de meeste artsen, laboratoriums, en medische kranten om het nieuw aanbevolen spectrum van 0,3 – 2,5 als normaal te accepteren. Dit werd in september 2002 vastgesteld door de National Academy of Clinical Biochemistry (NACB). Daarvoor werd het normaal spectrum beschouwd te liggen op 0,40 – 5,00,  gebaseerd op een groep van maar 27 hospitaalwerkers in Edinburg, Schotland, en zo bepaald door professor Anthony Toft, de leider van de onderzoekers van die studie. Er was geen bewijs dat dit groepje onderzoekers iemand met milde hypothyroidisme excludeerden.
Gebaseerd op enkele epidemiologische studies die aangeven dat TSH-nivo’s boven 2,5 mU/L niet normaal; waren, concludeerden de honderden schildklier en laboratoriumexperten van het NACB over de hele wereld, dat in plaats van 0,45 – 4,5 of 5,0, het nieuwe spectrum tussen 0,3 – 2,5 zou moeten liggen, en dan zou dit spectrum natuurlijk alleen toegepast kunnen worden als er een primair hypothyroidisme op zich mogelijk aanwezig zou zijn.
Als er enigerlei element, van secondaire, tertiaire, of non-thyroidale ziekte (NTI) hypothyroidisme aanwezig is, dan kan volgens mij het normale spectrum niet hoger liggen dan 0,01 – 1,00. In de praktijk is dit het spectrum dat ik als doel nastreef voor de meeste van door mij behandelde gevallen van hypothyroidisme, terwijl het FT4 en FT3-nivo optimaal gehouden wordt voor hun leeftijd en medische conditie – heel vaak boven-normaal, maar bij zwakkere of cardische- of oudere patiënten afnemend naar het middenspectrum, of tot zelfs bijna onderaan.
In januari 2003 stelde de American Association of Clinical Endocrinologists voor, dat het spectrum zou moeten liggen tussen 0,40 – 3,04, en zei dat dit lagere spectrum nu zou betekenen dat per jaar 13 miljoen meer Amerikanen moeten worden behandeld voor hypothyroidisme. Een jaar of twee later, suggereerde Carol Spencer, een van de toponderzoeksters van de Endocrine Society en zijn president in die tijd, Leonard Wartofsky, M, MPH, een spectrum van 0,3 – 2,0 – wat ik zelf reeds gebruikte sinds ik in 1989 begon met de behandeling van hypothyroidisme. Jammer genoeg gebruiken de laboratoriums en de meeste artsen tot heden aan toe nog steeds het oudere hogere spectrum. Men mag nooit vergeten dat deze spectrums alleen toepasselijk zijn voor de diagnose van puur primair hypothyroidisme. Het spectrum daalt beduidend voor de andere soorten, alleen of gecombineerd met hypothyroidisme. Als psychiater had ik reeds het belang van een goede schildklierfunctie geleerd met betrekking tot wisselvalige stemmingen, geheugenverlies en andere mentale ziektetoestanden, zelfs psychoses. Het is bekend dat patiënten met een depressie met lage T3-nivo’s niet kunnen worden geholpen om uit hun depressies te komen, egaal welk middel er wordt gebruikt, inclusief elektroshock, totdat het T3-nivo op zijn minst is genormaliseerd, of zelfs geoptimaliseerd tot aan de hoge kant van zijn normaal spectrum.
Dit was een erg belangrijke les voor mij. Ook bewezen enkele psychiatrische onderzoekers, waaronder twee van mijn leraren van de universiteit van Toronto, dat manisch depressieve patiënten er veel beter op gaan als hun T4 nivo werd geoptimaliseerd naar de hogere kant van zijn normale spectrum, of zelfs een beetje over zijn hoogste grens heen. En een van de beste behandelingen voor manische-depressiviteit is het mineraal lithium, waarvan bekend is dat het de schildklierfunctie verlaagt, vooral de T3-functie. Het T3 nivo moet goed in de gaten worden gehouden tijdens een behandeling met lithium, en geoptimaliseerd als die te laag zou worden. Depakote en andere anti-epileptische medicaties die gebruikt worden bij de behandeling van manische depressiviteit verlagen bij de meeste patiënten ook de T3 functie, dus is hier hetzelfde advies van toepassing.

ENKELE SERIEUZE DINGEN OVER JODIUM.

Het is goed bekend dat de oorspronkelijke oorzaak van de meeste gevallen van hypothyroidisme in de meeste gevallen een jodiumdeficiëntie is.
In een poging om daarmee op een effectieve en niet al te dure manier om te gaan, hebben de gezondheidsdiensten van de overheid opgeroepen om het niet-gejodeerde zout in de winkels te vervangen door gejodeerd zout.
Deze maatregel heeft de hoek van het jodiumdeficientieprobleem van gisteren afgebeten – alhoewel niet geheel door enigerlei middel, zoals goede metingen van zowel organische- als anorganische jodiumnivo’s in het bloed of urine van patiënten zouden aantonen. Maar hoe kan het dat men in de thyroidologie niet het feit herkent dat we nu eigenlijk veel meer gevallen van auto-immune thyroiditis en primair hypothyroidisme hebben, die als vervanging in de plaats zijn gekomen van het relatief lager aantal gevallen hypothyroidisme als gevolg van jodiumdeficiëntie die we van te voren hadden ? Zou het mechanisme voor dit fenomeen kunnen zijn dat we de verkeerde vorm van jodium – anorganische in plaats van organische – als voedingssupplement gebruikten, en dat deze grove vorm van jodium eigenlijk het schildklierweefsel genoeg beschadigt om ons immuunsysteem aan te zetten om er tegen te reageren ? Ik geloof dat dit een vraag is, die op zijn minst diepgaande beschouwing en onderzoek verdient. Ik heb dit geval aan artsen en onderzoekers uitgelegd die zich met jodium deficiënties bezig hielden, en die aanraden om Lugol vloeibaar jodium te nemen, of Iodoral tabletten die anorganisch jodium-kalium bevatten, zoals ook organische jodium – maar geen van hun gaf respons. Jodide is anorganisch en grof, ruw, het verbrandt vlees en ander levend materiaal waarmee het in contact komt; jodium is organisch en zacht, gewoonlijk aan proteïnes vastzit of aan andere stoffen gebonden, en voorziet de gezondheidsvoordelen van jodium aan levende stof, zonder de grove verbrandende interactieve effecten.
In de tussentijd, raad ik mijn patiënten aan dat ze hun conclusies hebben gemaakt van het gejodeerde zout op de planken van hun winkel als zijnde een uitgemaakte zaak, en zo uiterst uitstekende 80-mineralenhoudend zeezout te gebruiken, wat ook veel beter smaakt ! En als hun organische jodium serum nivo laag gemeten werd op het Boston University’s Iodine Research Lab, om liever 4-6 druppels organisch jodium te gebruiken zoals Thyactin van TriMedical na het ontbijt en avondmaal, (8 – 12 druppels per dag), in plaats van Lugol’s vloeibare jodium, of Jodoral tabletten.

“ALTERNATIEVE” BENADERINGEN VOOR HYPOTHYROIDISME.

Voor de tijd dat de accuratere dialysemethode-testen van Free-T3 en FT4  (Vrij = Free = F) beschikbaar werden, raadde Broda Barnes een lichaamstemperatuurmeting aan die wat indicatie kon geven over een mogelijke hypofunctie van de schildklier, alhoewel dit een niet-specifieke benadering is, is hypothyroidisme – alhoewel het meest voorkomend – niet de enigste oorzaak van hypothermia. Een temperatuurmeting was op dat tijdstip een nuttige manier en kon in vele gevallen die werden gemist door de bloedtestmetingen van die dag om behandeld te worden een uitkomst bieden, maar nu dat we de totale accurate dialysemethode van de Vrije-T3 en Vrije-T4 bloedtesten hebben, is er veel minder nodig voor die benadering, met als uitzondering als indicator in het geval van leken die eventueel hypothyroidisme hebben en die later daarop verder onderzocht worden.
Sinds de beginjaren van 1990, pleitte Dennis Wilson een arts in Florida, voor de alleen-maar-T3 behandeling voor de behandeling tegen vermoeidheid en lage lichaamstemperaturen die hulpvol was bij sommige patiënten, maar het is een raadsel waarom hij de T4 behandeling helemaal vermeed, vooral omdat alleen-maar-T3 behandeling het T4-nivo verlaagt tot onder of op het laag-normale bloednivo, en zoals we weten, vereisen de hersenen een goed bloednivo van T4 om voldoende overkruising van de choroid plexus (bloed-hersenbarrière) te hebben van voldoende T4 voor de conversie van T3 in de hersencellen. Mijn vermoedens zijn zo, dat veel van de Wilson’s patiënten – terwijl ze wel een goede lichamelijke of fysieke schildklierfunctie verkrijgen – toch deficiënt blijven in de schildklierfunctie in de hersenen voor geheugen en gemoedsstemmingen.
Recenter kwam John Lowe, DC op de voorgrond als pleiter van een T3 behandeling voor CVS en fybriomyalgie bij patiënten met normale schildklierfunctie als gevolg van wat hij beschouwd als een schildklierresistentie in de weefsels van deze patiënten. Hij gebruikt en pleit voor een T4 en T3 combinatietherapie bij alle hypothyroidpatiënten.
In het algemeen kan worden gezegd dat de meeste voedingsdeskundigen, integrale, holistische, complementaire artsen, en natuurlijk-werkende, anti-verouderings artsen, en andere alternatieve artsen eerder de benadering van T4 en T3 combinatie gebruiken, dan de alleen-maar-T4 benadering die door de meeste conventionele artsen nog steeds hardnekkig aangeraden en gebruikt wordt. Ik vraag me af hoe vlijtig en regulair dat ze de accurate bloedtesten gebruiken die eerder in dit stuk genoemd worden, maar ik twijfel er – gebaseerd op hun gerapporteerde resultaten – niet over, dat hun hypotyroidpatienten het in het algemeen veel beter gaat dan die patiënten bij de conventionele artsen. Daar is nog al wat over te zeggen, als men bedenkt dat de meeste van hun geen endocrinologen of zelfs niet eens internist zijn, in tegenstelling tot die medische specialisten die officiële diploma’s hebben gehaald en specifiek werken voor de diagnose en behandeling van schildklierziektes.

DE INVLOED VAN DE FARMACEUTISCHE FABRIEKEN.

Zelfs nog ongelukkiger dan de conventionele benadering van de T4-behandeling is het feit dat het specifieke merk Synthroid gewoonlijk aanbevolen en voorgeschreven wordt. In de 1990er jaren droeg het bedrijf dat Synthorid vervaardigde, de universiteit van Californie, aan de San Francisco Medical School op om testen uit te voeren over de biologische consistentie van het product en de resultaten van de 3 verkoopsleidende T4-merken van die tijd – Sythroid, Levoxil, en Levotroid – te publiceren.
Het zou blijken dat Boots die de vervaardiger van Syntroid was, zo verheugd was dat Synthroid aan de top zou komen, dat die erg graag voor dit onderzoek wilde betalen. Alhoewel, toen Synthroid alleen maar de 3de plaats behaalde, bleek dat ze er zakelijk gezien niet zo blij er mee waren, omdat ze zich er niet van verzekerd hadden een clausule in het contract met de UCFS te includeren, dat bepaalde dat Boots het uiteindelijke laatste woord over de publicatie van het artikel had ! Het Journal of the American Medical Association (JAMA) accepteerde het artikel voor publicatie, maar Boots stopte de onzin te drukken.
Zes jaar later publiceerde het Wallstreet Journal dit schandaleuze verhaal en Boots werd gedwongen om verder te gaan en de publicatie van het artikel toe te laten, en tot heden ten dagen aan toe, als gevolg van loyaliteit onder de medici door jaren van “wining en dining” heen, staat Synthroid nog steeds aan de top van de verkoop in de VS met de twee thyroxine-T4 producten, ondanks dat die een hoop meer kosten. Het andere topsellerproduct nu is Levoxil, die de drieweg-vergelijkingstest won. Dit verhaal is een berucht voorbeeld van de zakelijke collaboratie tussen farmaceutische fabrieken aan de ene kant, met van de andere kant de artsen, kranten, en medische scholen, die in de positie staan om de interesses van deze drie powervolle partijen te vertegenwoordigen, op kosten van de patiënten en het publiek.
De reeks bedrijven die het Synthroid merk afwisselend hebben gehad (Boots, Knowles, en nu Abbott Labs), zijn ook zwaar betrokken geweest in de campagne om de alleen-maar-T4-behandeling als de enigste geaccepteerde behandeling voor alle vormen van hypothyroidisme door te krijgen, ondanks het feit dat (ten 1ste) de schildklier zowel T3 als ook T4 aanmaakt; (ten 2de) patiënten op T3 en T4 het beter doen en tevredener zijn met hun behandeling; (ten 3de) drie van de vier soorten hypothyroidisme vereisen duidelijk zowel T3 als T4 in hun behandeling; en (ten 4de) er is geen klein beetje bewijs er voor dat een combinatie van een T4 / T3-behandeling – de enigste erg succesvolle soort van behandeling voor hypothyroidisme tijdens de eerste 60 jaar van zijn inzet als therapie (in de vorm van gedroogd dierlijk schildklierweefsel) – enigerlei nadelen heeft als het gebruik er van wordt begrepen en accuraat wordt gemonitord.
De bedrijven die de andere twee merknamen produceren Levoxil (King Pharmaceuticalls, die ook Cytomel maakt, het leidende alleen-maar-T3 merk, en Levotroid (Forest, die ook Armour Thyroid en Thyrolar produceerd, de natuurlijke en synthetische respectievelijk T4 / T3-combinatieproducten), zijn niet betrokken in de alleen-maar-T4-campagne, omdat ze hun portefeuille hebben veranderd om T3 bevattende producten te includeren. Dezen zijn beide wetenschappelijke als commercieel in hun gezondheidsbesluiten geweest. De gebruik-alleen-maar-T4-campagne is bijna geheel succesvol geweest, in het weghouden van T3 en T4 / T3-combinatieproducten uit vele andere landen zoals Australië, Israel en Spanje (ondanks dat het Escobar-Morreale onderzoeksteam in Madrid aantoonde dat de toevoeging van T3 aan de T4 behandeling noodzakelijk was om de hersenfunctie van proefdieren te normaliseren wiens schildklieren werden verwijderd of vernietigd.
Ondanks het feit dat noch Boots noch Knowles nog langer in de business zitten ( tenminste niet onder deze namen ) is als gevolg van de publieke schreeuw het medische beroep nog steeds grotendeels in het Synthroid kamp met betrekking tot merknamen, en heeft zijn wetenschappelijke beoordeling toegestaan om wat schuin toe te kijken op het naar buiten komen van de alleen-maar-T4-behandeling door deze farmaceutische industriële gigant.
Toen ik in 1989 voor het eerst begon met de behandeling van hypothyroidisme, waren er verschillende erg slechte generische producten op de markt die inferieure resultaten en bloednivo’s voortbrachten. Dit is nu niet langer het geval. Dit is een tijdperk waar men de FDA wat prijzen mag, alhoewel ze wel overboord gingen door de verbanning van Euthroid – en wederom en nog erger overboord kunnen gaan, als ze alle andere dan de alleen-maar-T4-producten zouden verbannen, als Sydney Wolfe, MD, de misleide Public Citizen burgersvoorvechter een voldoende hoge positie daar in verkrijgt om zijn zienswijze in de organisatie te brengen.

HET NAAR VOREN DUWEN VAN DE ALLEEN-MAAR-T4-BENADERING ALS BEHANDELINGSMETHODE

Tegen het einde van 2003 verscheen overhaast een stel documenten in de oktoberuitgave van het Journal of Clinical Endocrinologie and Metabolism, zoals ook een redactioneel artikel van Kaplan en anderen, en een ander artikel in de decemberuitgave van het Journal of The American Medical Association, die aantoonden dat de vervanging van T3 voor een deel van de T4 in de alleen-maar-T4 behandelde hypothyroid patiënten geen gezondheidsverbetering opleverde. Daarentegen was het echter zo, dat het T3- en T4-serumnivo van de patiënten in dit onderzoek zelfs minder geoptimaliseerd waren dan die van de 33 patiënten uit een document uit 1999 van Bunevicius en anderen, dat gepubliceerd werd in hetNew Engeland Journal of Medicine en waar in stond beschreven dat men wèl zeker een beduidende gezondheidsverbetering vaststelde – en waarvan deze nieuwe documenten en artikels duidelijk de bedoeling hadden om dit tegen te werken. Daarbij eindigden de patiënten in het onderzoek van 1999 vaak op een lagere totale dagelijkse inname van het schildklierhormoon (T3 en T4 gecombineerd) dan ze oorspronkelijk nodig hadden gehad als de behandeling alleen maar bestond uit alleen-maar-T4.
Het gebruik van patiënten met onder-geoptimaliseerde T3- en T4-serumnivo’s is geen juiste manier om de nutteloosheid van een T3-behandeling te proberen te bewijzen – en dit niet alleen voor patiënten met primaire hypothyroidisme, maar zelfs nog minder voor patiënten die een van de andere soorten hypothyroidisme hebben, als zijnde de enigste oorzaak voor een hypothyroidisme of als een bijkomende oorzaak van hun totale beeld van hypothyroidisme. Er is geen rechtvaardiging voor het tegenhouden van de toevoeging van T3 bij patiënten aan secundaire, tertiaire en NTI-hypothyroidisme, omdat bij hun het T3 de laagste van de twee schildklierhormonen is. In deze laatste soorten van hypothyroidisme, is een sterke neiging dat het Vrije T3-nivo (vastgesteld door de dialysemethode) achterblijft op het dialyse Vrij T4 nivo (vastgesteld door de dialysemethode). Dit komt gedeeltelijk door een gebrek van TSH (die de omzetting van T4 naar T3 aandrijft) maar kan ook komen als gevolg van de periferale tussenkomst met de conversie van de 5”-deionidase enzymen / deiodinatie van T4 naar T3, die optreedt in het NTI-hypothyroidisme. Men zegt dat Kaplan in zijn redactioneel bericht een gemarkeerde opmerking van wanhoop uitte, dat er nooit een ideale behandeling voor de symptomen van hypothyroidisme zou kunnen worden gevonden ! Als men de verkeerde opvattingen overdenkt waarop het redactioneel artikel en de andere artikels zijn gebaseerd, dan is het niet verwonderlijk dat optimale behandeling een moeilijk te bereiken doel is voor deze onderzoekers en opiniemakers ! Als de artsen en medici simpelweg van de focus van het zogenaamde “optimaliseren van het TSH” zouden omschakelen naar een echt optimaliseren van de dialyse geteste Vrije T3- en Vrije T4-serumnivos, dan zouden ze net zoals ik, dit prijzenswaardige doel bij praktisch al hun patiënten kunnen behalen.
Gelukkig begint de pendule reeds naar de andere kant te zwaaien, namelijk naar het bewijs van de efficiëntie van het bijvoegen van T3 aan de T4-behandeling. In 2002 riep dezelfde Anthony Toft de “oude bewaker” en tegenstander van de combinatiebehandeling die oorspronkelijk het “normale spectrum” voor het TSH bepaalde, zijn beweringen terug, en stond uitdrukkelijk open voor de opvatting dat tenminste bij een deel van de patiënten de toevoeging van T3 aan de T4-behandeling gezondheidsvoordeel zou geven en dat het de enigste manier zou kunnen zijn om de schildklierfunctie te kunnen optimaliseren. Hij zei: ”Het zou blijken dat de behandeling van hypothyroidisme ongeveer afgerond zou zijn.”
Zo volgden er ook andere onderzoekers. We kunnen dit zien in twee artikels die gepubliceerd werden in de eerste helft van 2005, eentje door Saravanan, en anderen publiceerden het in de februari-uitgave van het Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, waarin 697 patiënten met primair hypothyroidisme waren betrokken, het andere artikel kwam van Appelhof, en weer anderen publiceerden hun artikelen in de mei-uitgave van hetzelfde Journal, en waarin 141 patiënten met primair hypothyroidisme waren betrokken. De geschriften van Appelhof vergeleek de resultaten van twee verschillende ratios van T4 naar T3, 5:1 en 10:1. Het is notabel dat de patiënten die de hogere hoeveelheid T3 kregen, het meest tevreden waren met hun resultaten, vooral m.b.t. gewichtsverlies.
Jammer genoeg gingen beide onderzoeken nog steeds voort onder de verkeerde opvatting, dat egaal welke hoeveelheid T3 aan enigerlei behandeling van de patiënt werd toegevoegd, dat daar een evenredige hoeveelheid T4 van moet worden afgetrokken. Alhoewel, in het gebruik van mijn eigen benadering, zou de T4-dosering bij vele patiënten zijn worden verhoogd, als gevolg van het nivo er van dat nog steeds onder-optimaal was zoals reeds voorafgaand aan de toevoeging van T3 vanwege de feedback-koppeling waar in een hoog T3-nivo het TSH-nivo zou onderdrukken, wat dan zou veroorzaken dat het T4-nivo zou dalen vanwege te weinig stimulatie door TSH. De toevoeging van T3 zou eigenlijk de totale hoeveelheid van T4 in de bloedstroom verminderen, en zo verhoogde hoeveelheden aan T4 vereisen. Op verhoogde innames van T4 en de toevoeging van T3, zouden deze patiënten echt een verbeterde schildklierfunctie hebben gekregen, zoals ook een verbeterd lichamelijk en mentaal welbevinden, en dus niet gewoon alleen maar de minimale verbeteringen die in deze artikels stonden.

OPTIMALE BEHANDELING.

Optimale behandeling zou niet mogen draaien om het beantwoorden van de vraag: “Welke soort schildkliermedicatie kunnen we het best gebruiken?” De beste benadering, die ik sinds 1989 erg succesvol heb gebruikt, en dat bij meer dan 5000 patiënten, pleit niet voor enigerlei voorgeschreven receptmedicatie voor alle gevallen, maar heeft het doel om de vrije serumnivo’s van zowel de T3 als de T4 schildklierhormonen (gemeten door de dialysemethodes) te optimaliseren. De arts zou bij de behandeling egaal welke combinatie van beide schildklierhormonen moeten gebruiken die dit resultaat voortbrengen (in een kleiner deel van de gevallen zal dit alleen maar T4 zijn). Dit klopt zo, egaal of de behandelingsresultaten van het TSH-nivo onder het normaal bereik liggen. Als zulke resultaten optreden, betekent dit simpelweg, dat de TSH-feedback koppeling van de patiënt niet juist functioneert, of anders zou die niet tot onder normaal onderdrukt mogen worden als de T4 en de T3-schildklierhormoonnivo’s niet verhoogd zijn.
Niet totdat het FT3-nivo in een nieuw geval beduidend hoger ligt dan het FT4-nivo, is het niet optimaal hulpvol om te behandelen met alleen-T4-vervanger. Als de patiënt een hoog TSH-nivo heeft (TSH drijft de T4-naar T3-conversie aan), en nog steeds niet direct zelf voldoende T3 kan produceren van zijn of haar schildklier, en van de conversie van T4 naar T3 perifereel, dan zal die patiënt niet voldoende T3 van de alleen-maar-T4-behandeling kunnen converteren, nadat het TSH-nivo daalt.
De conventionele benadering van de behandeling van hypothyroidisme gaat er van uit, dat alleen-maar-T4-preparaties perifereel in behoorlijke standaard hoeveelheden en in behoorlijk tijdsbestek naar T3 converteert. Als dat niet gebeurt, dan wordt dit beschouwd als komende vanwege een extra thyroidale ziekte” die niet van aangelegenheid is van de arts, die bezig is met de correctie van de schildklierdisfunctie”. Maar de klinische ervaring van het altijd meten van de Vrije T3 en het Vrije T4 serumnivo’s, toont aan dat dit aangenomen scenario bij het overgrote deel van de patiënten niet klopt. Minstens 80% van  mijn patiënten vereisten wat T3 in de behandeling (altijd voorgeschreven ter inname van 2 of 3 maal per dag) toegevoegd aan de T4, zodat hun Vrije T3 en Vrije T4 serum nivo’s werden geoptimaliseerd.
Het consequent meten van zowel het FT3 als het FT4 bloednivo bij alle hypothyroidpatiënten die op de alleen-maar-T4 therapie zitten, zal vlug de mythe van de adequate conversie verdrijven, (net zoals ook de mythe van”louter bijkomende schildklier-oorzaken door lage T3 nivo’s”. Een bepaalde minderheid van de hypothyroidpatiënten converteren voldoende T4 naar T3 en dat in een voldoende percentage of hoeveelheid van een alleen-maar-T4-behandeling om effectief te zijn in het produceren van een adequaat FT3 serumnivo, alhoewel is het zo – zoals bovenstaand beschreven – dat de meerderheid (80%) van de patiënten enigerlei combinatie van T3 en T4 vereisen om het FT3 en FT$ nivo te optimaliseren. Als eens deze nivo’s geoptimaliseerd zijn, dan verbetert zich de gezondheid en het prestatievermogen van de patiënt.
Het optimaliseren van zowel de FT3- en FT4-nivo’s vereist gewoonlijk een van de volgende punten: ( ten 1ste) een gecombineerd T4/T3 preparaat, ( ten 2de) een apart T4 en T3 preparaat; of (ten 3de) een combinatie van een T4 en een T4/T3-preparaat. Gedroogde volwaardige varkensschildklier (zoals Armour Thyroid of een van zijn generische middelen zoals Nature Thyroid) is een vrij goedkoop beginpunt voor een bepaalde combinatie van T4/T3-behandeling. Omdat die het kort werkende T3 hormoon bevat, zou het altijd zo voorgeschreven moeten worden, dat het na het ontbijt en na het avondmaal wordt genomen (dus in een programma van 2 maal daags) om de snelheid van beginnen en voortduren van zijn werking te reduceren.
De grote verandering in het denken van de meeste artsen zou er in moeten bestaan te herkennen dat gedroogd schildklierhormoon niet maar een keer per dag zou moeten worden genomen, maar minstens twee maal daags na de maaltijden. Een alternatief zou zijn om doseringen ook 3 maal daags nemen (iedere 8 uur) zonder rekening te houden met de maaltijden.
Als alleen de gedroogde schildklier de vrije nivo’s van de hormonen zou optimaliseren, dan zou extra T4 (of minder vaak T3-behandeling) kunnen worden toegevoegd om het doel te bereiken. Als schildklierhormoon exclusief zou worden gebruikt, dan zou een geschatte hoeveelheid van T4 een maal daags moeten worden genomen met een geschatte hoeveelheid aan T3, die 2 maal daags moet worden genomen, na het ontbijt en avondmaal (of zoals bovenstaand beschreven iedere 8 uur zonder rekening te houden met de maaltijden). Thyrolar is een synthetisch T4 / T3-combinatiepreparaat, met T4 en T3 in dezelfde verhoudingen als die van gedroogd varkensschildklierextract; dat ook 2 of 3 maal per dag zou moeten worden genomen, vanwege de korte halveringstijd van het T3-component.
Als eens optimale T3 enT4 vervanging is bereikt, dan blijft het ultra-gevoelige TSH nuttig als standaardmaat van optimale schildklierfunctie, maar alleen dan als die nog in het lagere deel van zijn normale spectrum is, en kan dit zelfs ook onder het lage deel van het spectrum gaan (lager dan 0,01 mU/L. Als dit zo gebeurt, dan zal de schildklierfunctie geoptimaliseerd zijn door de meetstok van zowel het TSH-nivo als het dialyse geteste FT3- en FT4-nivo.
Als iemand zowel een persoonlijke als een perfectionistische interesse in optimale schildklierfunctie heeft – en dus wat meer dan een gemiddelde interesse in een “normale” schildklierfunctie – dan is mijn zienswijze zo dat die alleen maar tevredenstellend geoptimaliseerd kan worden op de zojuist beschreven manier. Het blijft dan zo dat er beslist moet worden dat in bepaalde zeldzame gevallen waarin de TSH noodzakelijkerwijs onderdrukt moet worden tot onder 0,01 mU/L zodat de dialyse FT3- en FT4-nivo kunnen worden geoptimaliseerd, oftewel de sub-optimale Vrije T3- en Vrije T4-nivo’s te accepteren, of een sub-0,01 m U/L TSH-nivo.
Mijn eigen voorkeur zou op deze laatste liggen, met uitzondering bij zwakkere of hartritmestoornis hebbende patiënten.
Een klein aantal van grote of overgewichthebbende patiënten die weerstand hebben tegen het schildklierhormoon, meestal vrouwen, kunnen 6 – 9 Armour Thyroid per dag nodig hebben (of het equivalent er van aan Thyroixine, daarvoor rekenend 0,01 mg T4, als zijnde evenredig aan een korrel); of een combinatie van die twee. Deze patiënten lijken een vorm van een weerstandssyndroom tegen het schildklierhormoon te hebben zoals beschreven bij Refetoff.
Patiënten die reeds Armour Thryroid nemen, (of een van zijn generische equivalenten), in een dosering van één maal per dag, moeten geadviseerd worden om hun dosis direct te verdelen in het twee tot drie maal daagse inname-programma zoals dit bovenstaand op verschillende plaatsen beschreven werd. Dan zou het Vrije T3-nivo dat verkregen werd bij het monitoren van het bloed bij de behandeling, veel meer waarde toegekend worden als overbelangrijk aandeel in de schildklierfunctie.
SAMENVATTING VOOR SCHILDKLIERMEDICATIES.
SYNTHETISCHE
Chemische of generische naam.                                             MERKNAMEN.
L-Thyroxine / Levo-Thyroxine / T4                               Levoxil, Levothroid, Synthroid, Unithroid.
Tri-Iodo-Thyronine / Lio-Thyronine / T3                       Cytomel, Cynomel.
T4 / T3 gecombineerde medicatie.                                 Thyrolar / In korrels, analoog aan de kracht van
gedroogde varkensschildklier.
NATUURLIJKE                                                                    MERKNAMEN.
Chemische of generische naam
Gedroogd varkensschildklier extract (USP).                   Armour Thyroid, de originele, nu bij Forest.
(in korrels of Mg, 60 mg = 1 korrel)                      Naturethroid (niet-allergeen), Westhroid
(beide bij Western Research Labs)
TEST VOOR SCHILDKLIER EN DE DAARMEE IN VERBAND STAANDE FUNCTIES.
TESTNORMAAL SPECTRUMCOMMENTAAR.
Vrije Thyroixine (T4), door
de directe dialysemethode
0,8 – 2,7 ng / dlHet enige accurate T4-nivo.
Vrije Thriodothyronine (T3), door
Tracer Dialyse methode
2,3 – 5,2 ng / dlHet enige accurate T3 nivo, en de enige
echt goede meting van de schildklierfunctie.
Thyroid Stimulating Hormone (TSH)-serumnivo0,3 – 2,5 mIU / LEen relatieve of indirecte test, die Niet definitief voor de schildklierfunctie is.
Totaal Thyrosine (T4) serumnivo4,0 – 12,0  ug / dlInaccurate test van het pre-hormoon.
Vrije Thyroxine (T4) non-dialyse-methode0, 7 – 1,8  ng / dlMinder accuraat dan de dialuysetest
Totaal Tri-Iodo-thyronine (T3) serumnivo100 – 240 ng / dlInaccurate test voor T3-activiteit.
Vrije Triiodothyronine  (T3), non-dialysemethode2,3 – 5,2  ng / dlMinder accuraat dan de dialysetest.
T3 Resine Opname25 – 39 %Primitieve inaccurate T3-test.
T7 of Vrije Thyroxine Index / FTI (T3U x T4 nivo)1,0 – 4,0Beetje beter dan de T3U-test.
Microsomal TPO Antibodys Titer< 35 eenheden.
Organische (Proteine-geboden) jodium nivo8,0 – 16,0Het enigsgte noodzakelijke nivo.
Anorganische jodiumnivo1,0 – 4,0Waardevol als die te hoog is, en indicatie Om anorganische jodium (iodide) te vermijden.
Totaal jodiumnivo9,0 – 20,0Gemengde conglomeratie van de 2.
Seleniumserumnivo140 – 280Normaal nivo noodzakelijk.
Zink-nivo70 – 150Normaal nivo noodzakelijk.
Kopernivo70 – 150Zorg dat dit niet te hoog ligt.
Kwiknivo< 5Zorg dat dit niet te hoog ligt
Aluminiumnivo< 7Zorg dat dit niet te hoog ligt.
Opmerking:  Ik behandel toxische metalen en toxische mineralen met orale chelatiepillen, verkrijgbaar bij de supplementenbedrijven.

John Dommisse, MD, MBChB (CapeTown), FRCP (Canada) of Tucson, Arizona, is an expert in thyroid disorders, as well as in vitamin B12 therapy. This article is based on a recent paper published in the “Hypotheses” section of Thyroid Science (3(2):H1-14, 2008).1 Dr. Dommisse has successfully used the approach outlined in this article in over 5,000 patients since 1989. Earlier this year, his state medical board revoked his allopathic medical license (which he is appealing) in spite of his accomplishments in the field of hypothyroidism diagnosis and treatment. None of his treatments has ever harmed any patient and he achieves superior results to that of most physicians. Dr. Dommisse has managed to remain in a consulting practice to in-person and out-of-state phone-appointment clients by utilizing a novel federal legal structure, based on the First and Fourth Amendments of the Constitution, which has consistently been upheld when challenged, for similar usages, in the U.S. Supreme Court.

HOMEOPATISCHE JODIUM VOOR DE SCHILDKLIER.
Uit Wise Traditions Vol. 10, nr. 2, 2009
Door Joette Calabese HMC, CCH, RSHom (NA).
Nederlandse vertaling Rob Hundscheidt.
Margriet was een knappe vrouw met een schitterende uitstraling, en gewoonweg geen typ voor slonzige kleren. Dat wat ze aan had paste niet echt goed, maar toch zag het allemaal bij elkaar erg leuk uit. Ze lag vaak te zonnebaden in Martha’s wijngaard, en haar lange zongebruinde benen kregen veel bekijks van zowel de mannen als de vrouwen. Ik kan het niet openlijk zeggen wat ze dachten, maar ik ben er overtuigd van dat Margriet dat wel goed wist. Dat stond haar toe om haar haren wild op te kammen. Als resultaat daarvan werden veel mannen s’morgens bij haar wakker. Ze was het soort vrouw dat zich te goed deed aan altijd veranderende relaties, en die ze simpelweg veranderde omdat een nieuwe uitdaging amuserend voor haar was.
Maar toen, na een weekend bij een vriend in de Soho, klapte er iets dicht bij haar. In plaats van haar gewoonlijke snelheid in haar dagelijkse leven, werd ze lusteloos en moe. Dat beïnvloedde haar gewoonlijke evenwichtige vitaliteit, en kreeg ze een chronisch verlangen naar pauzes en hazenslaapjes. Ze had nu al een tijdje ingezien dat haar zelfvertrouwen, haar vrijmoedigheid en te weinig ernstige levenshouding aan het verdwijnen was, en werd vervangen door een verminderde, getemperde versie van haar vorige persoonlijkheid, en ze begon meer haren te verliezen dan ze durfde te denken.
In het begin waren haar symptomen nog licht, maar door verloop van de tijd heen kwam ze toch geagiteerd en gealarmeerd bij de arts terecht.”Ik voel me alsof ik een chronische griep heb of erger, en ik ben 10 kilo bijgekomen”, en dit laatste symptoom maakte haar nog het meeste bezorgd.
De doktor meende dat het hypothyroidisme was, en daarop volgende testen gaven aan, dat het TSH van Margriet (Schildklier Stimulerend Hormoon) inderdaad te laag lag, dus adviseerde hij een medicatie. Die zou haar natuurlijk wel niet genezen, maar zou in ieder geval het probleem onder controle houden.
Margriet begon zich af te vragen of ze dit wel zou gaan doen, vanwege de bijverschijnselen die er op de bijsluiter stonden – alhoewel de lettertjes zo klein geschreven waren dat ze letterlijk een vergrootglas nodig had om die te kunnen lezen. Maar het was inderdaad heel duidelijk: angsttoestanden, humeurwisselingen, haarverlies, gewichtstoename, pijn in de borst, onregelmatige hartslag, kortademigheid, en plotselinge aanvallen van ziektevlagen. Ze had reeds aan enkele van deze symptomen geleden, en de medicatie beloofde er alleen nog maar meer van !
Vervolgens ging Margriet naar en psychiater vanwege de angst die ze had. Hij stelde ook medicatie voor. “Nee dank je wel” dacht ze. Ze zou eventueel zonder tegen te stribbelen de medicatie kunnen hebben genomen, maar dat was niet de stijl van Margriet. Haar beste vriend vroeg haar, “Wat is er verkeerd aan om medicatie te nemen ?” Maar Margriet hield vol en zei: “Nee. Ik moet een andere oplossing vinden, eentje die bona fide is”
En zo droeg Margriet haar haren nu in een stijl model dat het haarverlies goed verborg. Ze werd gedreven door haar innerlijke vasthoudendheid om een alternatieve oplossing te vinden. Een collega die genezing had gevonden van schildklier knobbeltjes door middel van een speciale homeopathisch preparaat gaf haar de naam van een reputabele homeopaat die wel een eind uit de buurt woonde. En zo belde Margriet op voor een consult.
Na dit eerste consult, had Margriet een goed gevoel. Haar werd nu niet verteld dat haar hypothyroid zou worden genezen, maar de homeopaat bracht het op een andere manier:” Je lichaam geeft respons aan een onevenwichtigheid die symptomen veroorzaakt. We zullen nu de symptomen gebruiken om vast te stellen welk homeopathische middel het best geschikt is om zich op jouw specifieke onbalans te richten en als tegengif te werken. Als eens de energie van de ziekte de energie van de remedie ontmoet, dan zal het onnodig voor het lichaam zijn om te reageren, in plaats daarvan krijgen de reacties op de ziekte of symptomen een tegengif.”
Margriet was geïnspireerd door het woord “tegengif”, en binnen een week van het nemen van het middel Iodum, begon haar vermoeidheid af te nemen. “Is dit Jodium” vroeg ze aan de homeopaat. Het antwoord dat ze kreeg was fascinerend:
De homeopaat legde uit dat het wel bekend is dat jodium de sleutel voor de gezondheid van de schildklier is, maar als we die in de grove vorm gebruiken, kan dat soms niet erg verstandig zijn. In plaats daarvan worden er door middel van een homeopatische formule – die grotendeels opgelost is volgens een speciale mathematische procedure – enigerlei problemen die in verband staan met jodium geëlimineerd, en er blijven alleen maar goede gezondheidsresultaten over. Omdat homeopathie een medisch paradigma is dat over de hele wereld gebruikt wordt, zoals ook in Europese hospitalen en klinieken en door homeopathische artsen, hebben we overvloedig veel onderzoeksmateriaal zodat we kunnen concluderen dat deze methode niet alleen veel verdiensten heeft maar ook nog geheel veilig is.”
Margriet maakte zich niet druk over deze studies. Haar focus was er op gericht hoe goed ze zich begon te voelen. Allereerst merkte ze dat er niet langer zo veel haren in haar borstel zaten. Vervolgens kwam haar vuur weer terug. Dit trad zo op binnen de eerste maand dat ze het homeopathische preparaat nam. Alhoewel was het meest opmerkelijk herstel dat haar kilo’s langzaam wegsmolten en de vermoeidheid verdween.
Symptoom na symptoom bleek de ziekte op te lossen. Ze voelde zich weer wat normaler en niet bijna zoals voordat ze door de hypothyroid getroffen werd. Enkele maanden later werd haar schildklierhormoon weer gemeten en het bewijs onthulde zich: haar nivo’s lagen inderdaad binnen het normale spectrum !
Rond die tijd kwam ze in het theater en liep per ongeluk tegen Alfonso op, een knappe Italiaanse vriend van vroeger op school. Hij nam haar hand, en fluisterde “Sprezzatura”
Toen ze die nacht thuiskwam bladerde ze door haar Italiaanse woordenboek heen en was er verrukt over te ontdekken wat dit mooie woord betekende:” de kunst van nonchalantie door elegantie zonder inspanning.”
Aahhhhhh……………. Het bewijs dat haar vroegere leven was teruggekomen.
HOMEOPATISCHE REMDIES VOOR SCHILDKLIERPROBLEMEN.
De link tussen jodium en de schildklier is degelijk vastgesteld, en daarom is het niet verwonderlijk dat er reeds meerdere tientallen jaren lang homeopathisch jodium wordt gebruikt. In zijn oorspronkelijke toestand kan zelfs elementaire jodium pathologische toestanden van de schildklier veroorzaken. Dit is waarom de veel verdunde methodes van homeopathische preparaties het lichaam kunnen aansporen om zich te richten op het probleem wat het normaal veroorzaakt. Deze capaciteit onthult de diepe essentie van homeopathie die wordt geregeerd door de wet van “Gelijk geneest Gelijk.”
In het geval van Margriet’s lijden werd dit middel gekozen omdat dit middel niet alleen paste bij haar specifieke symptomen, maar ook bij haar persoonlijkheid. Wat de aandacht van de homeopaat in dit geval trok, was haar onverklaarbare gewichtstoename, en getemperd gedragspatroon dat niet op haar leek toen ze gezond was. Als kenmerkende noodzaak door deze eigenschappen, wees het zich uit als juist geschikt te zijn voor Margriet.
Alhoewel had Margriet een collega voor wie de keuze van het middel heel anders was. Een algemeen gebruikte remedie voor schildklierknobbels – of ze nu begeleid worden door hypothyroidisme of hyper thyroidisme – is Sepia. Maar hier ook alweer is de keuze van Sepia afhankelijk van de gehele persoon die aan het probleem lijdt.
De collega van Margriet had juist een baby gekregen toen ze haar schildklierprobleem kreeg. Daardoor was ze in een reproductieve toestand die het nodig had om het totaal van symptomen te beschouwen om aan tegemoet te komen. Zo had zij bijvoorbeeld ook een gewichtstoename, maar die werd begeleid door stemmingswisselingen en slapeloosheid. Omdat de hormonen van Margriet niet hetzelfde zijn als die van een nieuwe moeder, zou Sepia niet geschikt voor haar zijn geweest.
Een man die aan hyper- of hypothyroidisme lijdt, zou inderdaad het onderwerp van de zelfde verschillings-criteria zijn, maar de kenmerken van dit lijden kunnen bestaan uit chronische transpiratie van het hoofd, makkelijke gewichtstoename, en een speciaal pafferige en een algehele trage dispositie. Die kan ook bestaan uit angsten, en een overweldigend gevoel van de vele verantwoordelijkheden. Dit zou vierkant in de richting van de Calcaria corbonica wijzen, een homeopathisch middel dat hoog genoteerd staat voor deze symptomen. Zo is homeopathie persoongebonden niet specifieke methode voor ziekte, en iets wat minder zou zijn, zou een mediocres, polyester, een-maat-voor-alles-keuze zijn. In de vraag naar authentieke gezondheid zal dit nooit zo zijn.
Joette Calabese, CCH, RSHom, is een gediplomeerde homeopaat met een bloeiende praktijk met onderscheidingsvermogen hebbende patiënten door de hele VS en daar buiten, en wordt bezocht na lezingen, als auteur, en na radio programma’s. Het is haar filosofie dat de zegeningen van de gezondheid niet willekeurig op goed geluk kunnen worden verkregen, maar door de gedetailleerde en systematische methode van klassieke homeopathie. Haar bijna 25 jaar uitgebreide studie en praktijk vullen haar unieke methodes van klassieke homeopathie aan met de perceptie van voedingsstoffen uit slow food. Ze kan worden gecontacteerd voor consulten per telefoon, seminaries en een verscheidenheid aan nutritionele en homeopathische CD’s ophttp://www.homeopathyworks.net 716.941.1045
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4HOMEOPATISCHE JODIUM VOOR DE SCHILDKLIER.Uit Wise Traditions Vol. 10, nr. 2, 2009
Door Joette Calabese HMC, CCH, RSHom (NA).
Nederlandse vertaling Rob Hundscheidt.
 Margriet was een knappe vrouw met een schitterende uitstraling, en gewoonweg geen typ voor slonzige kleren. Dat wat ze aan had paste niet echt goed, maar toch zag het allemaal bij elkaar erg leuk uit. Ze lag vaak te zonnebaden in Martha’s wijngaard, en haar lange zongebruinde benen kregen veel bekijks van zowel de mannen als de vrouwen. Ik kan het niet openlijk zeggen wat ze dachten, maar ik ben er overtuigd van dat Margriet dat wel goed wist. Dat stond haar toe om haar haren wild op te kammen. Als resultaat daarvan werden veel mannen s’morgens bij haar wakker. Ze was het soort vrouw dat zich te goed deed aan altijd veranderende relaties, en die ze simpelweg veranderde omdat een nieuwe uitdaging amuserend voor haar was.
Maar toen, na een weekend bij een vriend in de Soho, klapte er iets dicht bij haar. In plaats van haar gewoonlijke snelheid in haar dagelijkse leven, werd ze lusteloos en moe. Dat beïnvloedde haar gewoonlijke evenwichtige vitaliteit, en kreeg ze een chronisch verlangen naar pauzes en hazenslaapjes. Ze had nu al een tijdje ingezien dat haar zelfvertrouwen, haar vrijmoedigheid en te weinig ernstige levenshouding aan het verdwijnen was, en werd vervangen door een verminderde, getemperde versie van haar vorige persoonlijkheid, en ze begon meer haren te verliezen dan ze durfde te denken.
In het begin waren haar symptomen nog licht, maar door verloop van de tijd heen kwam ze toch geagiteerd en gealarmeerd bij de arts terecht.”Ik voel me alsof ik een chronische griep heb of erger, en ik ben 10 kilo bijgekomen”, en dit laatste symptoom maakte haar nog het meeste bezorgd.
De doktor meende dat het hypothyroidisme was, en daarop volgende testen gaven aan, dat het TSH van Margriet (Schildklier Stimulerend Hormoon) inderdaad te laag lag, dus adviseerde hij een medicatie. Die zou haar natuurlijk wel niet genezen, maar zou in ieder geval het probleem onder controle houden.
Margriet begon zich af te vragen of ze dit wel zou gaan doen, vanwege de bijverschijnselen die er op de bijsluiter stonden – alhoewel de lettertjes zo klein geschreven waren dat ze letterlijk een vergrootglas nodig had om die te kunnen lezen. Maar het was inderdaad heel duidelijk: angsttoestanden, humeurwisselingen, haarverlies, gewichtstoename, pijn in de borst, onregelmatige hartslag, kortademigheid, en plotselinge aanvallen van ziektevlagen. Ze had reeds aan enkele van deze symptomen geleden, en de medicatie beloofde er alleen nog maar meer van !
Vervolgens ging Margriet naar en psychiater vanwege de angst die ze had. Hij stelde ook medicatie voor. “Nee dank je wel” dacht ze. Ze zou eventueel zonder tegen te stribbelen de medicatie kunnen hebben genomen, maar dat was niet de stijl van Margriet. Haar beste vriend vroeg haar, “Wat is er verkeerd aan om medicatie te nemen ?” Maar Margriet hield vol en zei: “Nee. Ik moet een andere oplossing vinden, eentje die bona fide is”
En zo droeg Margriet haar haren nu in een stijl model dat het haarverlies goed verborg. Ze werd gedreven door haar innerlijke vasthoudendheid om een alternatieve oplossing te vinden. Een collega die genezing had gevonden van schildklier knobbeltjes door middel van een speciale homeopathisch preparaat gaf haar de naam van een reputabele homeopaat die wel een eind uit de buurt woonde. En zo belde Margriet op voor een consult.

Na dit eerste consult, had Margriet een goed gevoel. Haar werd nu niet verteld dat haar hypothyroid zou worden genezen, maar de homeopaat bracht het op een andere manier:” Je lichaam geeft respons aan een onevenwichtigheid die symptomen veroorzaakt. We zullen nu de symptomen gebruiken om vast te stellen welk homeopathische middel het best geschikt is om zich op jouw specifieke onbalans te richten en als tegengif te werken. Als eens de energie van de ziekte de energie van de remedie ontmoet, dan zal het onnodig voor het lichaam zijn om te reageren, in plaats daarvan krijgen de reacties op de ziekte of symptomen een tegengif.”
Margriet was geïnspireerd door het woord “tegengif”, en binnen een week van het nemen van het middel Iodum, begon haar vermoeidheid af te nemen. “Is dit Jodium” vroeg ze aan de homeopaat. Het antwoord dat ze kreeg was fascinerend:
De homeopaat legde uit dat het wel bekend is dat jodium de sleutel voor de gezondheid van de schildklier is, maar als we die in de grove vorm gebruiken, kan dat soms niet erg verstandig zijn. In plaats daarvan worden er door middel van een homeopatische formule – die grotendeels opgelost is volgens een speciale mathematische procedure – enigerlei problemen die in verband staan met jodium geëlimineerd, en er blijven alleen maar goede gezondheidsresultaten over. Omdat homeopathie een medisch paradigma is dat over de hele wereld gebruikt wordt, zoals ook in Europese hospitalen en klinieken en door homeopathische artsen, hebben we overvloedig veel onderzoeksmateriaal zodat we kunnen concluderen dat deze methode niet alleen veel verdiensten heeft maar ook nog geheel veilig is.”
Margriet maakte zich niet druk over deze studies. Haar focus was er op gericht hoe goed ze zich begon te voelen. Allereerst merkte ze dat er niet langer zo veel haren in haar borstel zaten. Vervolgens kwam haar vuur weer terug. Dit trad zo op binnen de eerste maand dat ze het homeopathische preparaat nam. Alhoewel was het meest opmerkelijk herstel dat haar kilo’s langzaam wegsmolten en de vermoeidheid verdween.
Symptoom na symptoom bleek de ziekte op te lossen. Ze voelde zich weer wat normaler en niet bijna zoals voordat ze door de hypothyroid getroffen werd. Enkele maanden later werd haar schildklierhormoon weer gemeten en het bewijs onthulde zich: haar nivo’s lagen inderdaad binnen het normale spectrum !
Rond die tijd kwam ze in het theater en liep per ongeluk tegen Alfonso op, een knappe Italiaanse vriend van vroeger op school. Hij nam haar hand, en fluisterde “Sprezzatura”
Toen ze die nacht thuiskwam bladerde ze door haar Italiaanse woordenboek heen en was er verrukt over te ontdekken wat dit mooie woord betekende:” de kunst van nonchalantie door elegantie zonder inspanning.”
Aahhhhhh……………. Het bewijs dat haar vroegere leven was teruggekomen.

 HOMEOPATISCHE REMDIES VOOR SCHILDKLIERPROBLEMEN.
 De link tussen jodium en de schildklier is degelijk vastgesteld, en daarom is het niet verwonderlijk dat er reeds meerdere tientallen jaren lang homeopathisch jodium wordt gebruikt. In zijn oorspronkelijke toestand kan zelfs elementaire jodium pathologische toestanden van de schildklier veroorzaken. Dit is waarom de veel verdunde methodes van homeopathische preparaties het lichaam kunnen aansporen om zich te richten op het probleem wat het normaal veroorzaakt. Deze capaciteit onthult de diepe essentie van homeopathie die wordt geregeerd door de wet van “Gelijk geneest Gelijk.”
In het geval van Margriet’s lijden werd dit middel gekozen omdat dit middel niet alleen paste bij haar specifieke symptomen, maar ook bij haar persoonlijkheid. Wat de aandacht van de homeopaat in dit geval trok, was haar onverklaarbare gewichtstoename, en getemperd gedragspatroon dat niet op haar leek toen ze gezond was. Als kenmerkende noodzaak door deze eigenschappen, wees het zich uit als juist geschikt te zijn voor Margriet.
Alhoewel had Margriet een collega voor wie de keuze van het middel heel anders was. Een algemeen gebruikte remedie voor schildklierknobbels – of ze nu begeleid worden door hypothyroidisme of hyper thyroidisme – is Sepia. Maar hier ook alweer is de keuze van Sepia afhankelijk van de gehele persoon die aan het probleem lijdt.
De collega van Margriet had juist een baby gekregen toen ze haar schildklierprobleem kreeg. Daardoor was ze in een reproductieve toestand die het nodig had om het totaal van symptomen te beschouwen om aan tegemoet te komen. Zo had zij bijvoorbeeld ook een gewichtstoename, maar die werd begeleid door stemmingswisselingen en slapeloosheid. Omdat de hormonen van Margriet niet hetzelfde zijn als die van een nieuwe moeder, zou Sepia niet geschikt voor haar zijn geweest.
Een man die aan hyper- of hypothyroidisme lijdt, zou inderdaad het onderwerp van de zelfde verschillings-criteria zijn, maar de kenmerken van dit lijden kunnen bestaan uit chronische transpiratie van het hoofd, makkelijke gewichtstoename, en een speciaal pafferige en een algehele trage dispositie. Die kan ook bestaan uit angsten, en een overweldigend gevoel van de vele verantwoordelijkheden. Dit zou vierkant in de richting van de Calcaria corbonica wijzen, een homeopathisch middel dat hoog genoteerd staat voor deze symptomen. Zo is homeopathie persoongebonden niet specifieke methode voor ziekte, en iets wat minder zou zijn, zou een mediocres, polyester, een-maat-voor-alles-keuze zijn. In de vraag naar authentieke gezondheid zal dit nooit zo zijn.

Joette Calabese, CCH, RSHom, is een gediplomeerde homeopaat met een bloeiende praktijk met onderscheidingsvermogen hebbende patiënten door de hele VS en daar buiten, en wordt bezocht na lezingen, als auteur, en na radio programma’s. Het is haar filosofie dat de zegeningen van de gezondheid niet willekeurig op goed geluk kunnen worden verkregen, maar door de gedetailleerde en systematische methode van klassieke homeopathie. Ze kan worden gecontacteerd voor consulten per telefoon, seminaries en een verscheidenheid aan nutritionele en homeopathische CD’s op http://www.homeopathyworks.net

Schildklier-supplementen die ik heb uitgeprobeerd

Jodium is essentieel voor een schildklier dieet!

Jodium is een essentieel bestanddeel van schildklierhormonen en zodoende een cruciaal element voor de schildklierwerking. Zowel een tekort als een overschot aan jodium kan de schildklierfunctie ontregelen. Zorg ervoor dat je dagelijks 150 tot 300 microgram jodium binnenkrijgt.

Let op: zonder jodium uit voedsel kan je schildklier niet functioneren!


Description
 • Genuine Whole Food
 • Green Superfood
 • 150 mcg of Natural Iodine
 • Supports Thyroid Function
 • GMP Quality Assured
 • A Dietary Supplement
 • Vegetarian Formula
These tablets are smaller (and easier to swallow) than most Kelp tablets, as they contain less filler.
NOW Kelp delivers the natural nutrient profile found in Genuine Whole Foods.
Kelp is a large, leafy brown algae that belongs to the seaweed family and grows in the colder waters of the world's oceans. It is a good source of marine minerals, including potassium, magnesium, calcium and iron. It is also an excellent source of iodine, which has been shown to support healthy thyroid function. Your thyroid gland is responsible for producing the hormones that support normal cellular metabolism. As with most green foods, kelp also contains vitamins and cell salts essential for good nutrition.
KELP KUN JE HIER BESTELLEN. GEBRUIK KORTINGSCODE (ILO824) om 5 dollar korting te krijgen. Als je voor meer dan 40 dollar bestelt krijgt u zelfs 10 dollar korting. Bestellen in US is hoe dan ook 2 a 3 keer goedkoper dan in Nederland. Dat heb ik uitgezocht. Vul de code ILO824 bij afrekenen (onderaan). Wilt u een gratis verzending? Bestel dan voor 50 dollar met de kortingscode ILO824. Dan betaalt u 40 dollar voor uw bestelling en betaalt u niets voor verzending (normaal vanaf 6 dollar. Het duurt 10 dagen voordat u uw bestelling thuis heeft (Ik heb al meerdere keren besteld).
Voedsel voor schildklier: mineralen!
Mineralen zijn essentieel als je de juiste voeding voor je schildklier wilt samenstellen. Naast jodium zijn er nog een aantal andere mineralen en spoorelementen die nodig zijn voor je (trage) schildklier. De belangrijkste hiervan zijn:
Selenium
Description
 • Premium Quality
 • Yeast-Free
 • Potent Antioxidant
 • L-Selenomethionine
 • Dietary Supplement
Health & longevity through the healing power of nature—that's what it means to Trust the Leaf.
Selenium is an essential component of glutathione, the body's most potent natural antioxidant system. Yeast-free selenomethionine is an advanced chelated form with superior absorption.
SELENIUM KUN JE HIER BESTELLEN. GEBRUIK KORTINGSCODE (ILO824) om 5 dollar korting te krijgen. Als je voor meer dan 40 dollar bestelt krijgt u zelfs 10 dollar korting. Bestellen in US is hoe dan ook 2 a 3 keer goedkoper dan in Nederland. Dat heb ik uitgezocht. Vul de code ILO824 bij afrekenen (onderaan). Wilt u een gratis verzending? Bestel dan voor 50 dollar met de kortingscode ILO824. Dan betaalt u 40 dollar voor uw bestelling en betaalt u niets voor verzending (normaal vanaf 6 dollar. Het duurt 10 dagen voordat u uw bestelling thuis heeft (Ik heb al meerdere keren besteld).
Vooral tekorten aan selenium & zink komen in Nederland veelvuldig voor. Deze stoffen moeten in een schildklier-dieet zitten omdat ze direct of indirect worden gebruikt voor schildklierhormonen.

Zink 
Description
 • Immune Support
 • Supports Enzyme Functions
 • GMP Quality Assured
 • A Dietary Supplement
 • Vegetarian Formula
Zinc is an essential mineral that plays an important role in many enzymatic functions. Found primarily in the kidneys, liver, pancreas and brain, Zinc also helps support healthy immune system functions and is an important component of bodily antioxidant systems.
ZINC KUN JE HIER BESTELLEN. GEBRUIK KORTINGSCODE (ILO824) om 5 dollar korting te krijgen. Als je voor meer dan 40 dollar bestelt krijgt u zelfs 10 dollar korting. Bestellen in US is hoe dan ook 2 a 3 keer goedkoper dan in Nederland. Dat heb ik uitgezocht. Vul de code ILO824 bij afrekenen (onderaan). Wilt u een gratis verzending? Bestel dan voor 50 dollar met de kortingscode ILO824. Dan betaalt u 40 dollar voor uw bestelling en betaalt u niets voor verzending (normaal vanaf 6 dollar. Het duurt 10 dagen voordat u uw bestelling thuis heeft (Ik heb al meerdere keren besteld).

Magnesium 
Description
 • Science-Based Nutrition
 • Dietary Supplement
 • Albion Minerals
 • Full Reacted! Not Buffered!
 • Promotes Energy Production For Heart, Circulation & Brain
 • TRAACS
 • Vegan
 • Non-GMO and Gluten Free
High Absorption Magnesium contains elemental magnesium chelated with the amino acids glycine and lysine. As an essential dietary mineral, magnesium plays many important roles which include: helping cells produce metabolic energy, supporting optimum nerve function, helping muscles relax properly and maintaining a healthy heartbeat. Glycine has been shown to be an efficient carrier for minerals that facilitate absorption in the intestinal tract.
 • Facilitates the body's energy production
 • Helps maintain healthy muscle contraction
 • Supports nervous system electrical activity
 • Promotes health across the lifespan
Ik heb mijn bloed laten prikken. Mijn magnesium is in orde. Toch slik ik elke dag magnesium. Ik reageer erg goed op. Als ik dat niet, word ik suf. Voornamelijk in mijn hoofd heb ik een suf gevoel en slaperigheid als ik met magnesium stop. Mijn artsen kunnen dat niet verklaren. 

MAGNESIUM KUN JE HIER BESTELLEN. GEBRUIK KORTINGSCODE (ILO824) om 5 dollar korting te krijgen. Als je voor meer dan 40 dollar bestelt krijgt u zelfs 10 dollar korting. Bestellen in US is hoe dan ook 2 a 3 keer goedkoper dan in Nederland. Dat heb ik uitgezocht. Vul de code ILO824 bij afrekenen (onderaan). Wilt u een gratis verzending? Bestel dan voor 50 dollar met de kortingscode ILO824. Dan betaalt u 40 dollar voor uw bestelling en betaalt u niets voor verzending (normaal vanaf 6 dollar. Het duurt 10 dagen voordat u uw bestelling thuis heeft (Ik heb al meerdere keren besteld).


IJzer
Description
 • Essential Mineral
 • Ferrochel Iron Bisglycinate
 • Gentle, Non-Constipating
 • GMP Quality Assured
 • A Dietary Supplement
 • Vegetarian/Vegan
Iron is an essential mineral that plays central roles in energy production, immune system function, and neurological health. Iron is an essential component of hemoglobin, a molecule that transports oxygen to the cells of the body, and myoglobin, which binds oxygen used in muscle tissues. NOW uses Ferrochel Iron Bisglycinate, which has clinically demonstrated superior absorption and is well tolerated because it is gentle and non-constipating.

IRON KUN JE HIER BESTELLEN. GEBRUIK KORTINGSCODE (ILO824) om 
5 dollar korting te krijgen. Als je voor meer dan 40 dollar bestelt krijgt u zelfs 10 dollar korting. Bestellen in US is hoe dan ook 2 a 3 keer goedkoper dan in Nederland. Dat heb ik uitgezocht. Vul de code ILO824 bij afrekenen (onderaan). Wilt u een gratis verzending? Bestel dan voor 50 dollar met de kortingscode ILO824. Dan betaalt u 40 dollar voor uw bestelling en betaalt u niets voor verzending (normaal vanaf 6 dollar. Het duurt 10 dagen voordat u uw bestelling thuis heeft (Ik heb al meerdere keren besteld).

Description
 • Multi Mineral Formula
 • High Calcium for Bone Health
 • Balanced for Maximum Utilization
 • Improved Formula!
 • GMP Quality Assured
 • A Dietary Supplement
 • Vegetarian/Vegan
Minerals are of cornerstone importance to human function, and work synergistically with the vitamins in our body to normalize metabolism, growth, development and cellular activity. Deficiency of only milligrams in just one mineral can often lead to serious health problems. As a chief component in both enzyme and coenzyme function, the minerals in our body play a key role in speeding up the chemical reactions that take place in our body. NOW Full Spectrum delivers the perfect high potency blend of these essential minerals, in addition to vitamin D.
Full Spectrum Minerals KUN JE HIER BESTELLEN. GEBRUIK KORTINGSCODE (ILO824) om 5 dollar korting te krijgen. Als je voor meer dan 40 dollar bestelt krijgt u zelfs 10 dollar korting. Bestellen in US is hoe dan ook 2 a 3 keer goedkoper dan in Nederland. Dat heb ik uitgezocht. Vul de code ILO824 bij afrekenen (onderaan). Wilt u een gratis verzending? Bestel dan voor 50 dollar met de kortingscode ILO824. Dan betaalt u 40 dollar voor uw bestelling en betaalt u niets voor verzending (normaal vanaf 6 dollar. Het duurt 10 dagen voordat u uw bestelling thuis heeft (Ik heb al meerdere keren besteld).

Je schildklier heeft voeding met vitamines nodig! Je schildklier is afhankelijk van een aantal vitamines. Zorg er in ieder geval voor dat je schildklier-dieet voldoende van de volgende vitamines bevat:

Vitamine E 
Vitamine A & B12
Vitamine D 
Bovenstaande vitamines zijn onmisbaar binnen een dieet dat de schildklier dient te stimuleren en onderhouden
Description
 • Premium Quality
 • Anti-Oxidant
 • Certified Potency
 • Dietary Supplement
Did You Know?
Rose Hips are one of the richest whole plant sources of vitamin C.
Health & longevity through the healing power of nature—that's what it means to Trust the Leaf.
Vitamin C with Rose Hips provides powerful antioxidant protection, supporting immune defense and healthy hair, skin and nails.
Our Vitamin C is carefully tested and produced to certified quality standards.

Vitamin C KUN JE HIER BESTELLEN. GEBRUIK KORTINGSCODE (ILO824) om 5 dollar korting te krijgen. Als je voor meer dan 40 dollar bestelt krijgt u zelfs 10 dollar korting. Bestellen in US is hoe dan ook 2 a 3 keer goedkoper dan in Nederland. Dat heb ik uitgezocht. Vul de code ILO824 bij afrekenen (onderaan). Wilt u een gratis verzending? Bestel dan voor 50 dollar met de kortingscode ILO824. Dan betaalt u 40 dollar voor uw bestelling en betaalt u niets voor verzending (normaal vanaf 6 dollar. Het duurt 10 dagen voordat u uw bestelling thuis heeft (Ik heb al meerdere keren besteld).Description
 • Premium Quality
 • Energy & Nerves
 • Dietary Supplement
Health & longevity through the healing power of nature—that's what it means to Trust the Leaf.
B-Vitamins are essential to the conversion of cellular energy, manufacture of hormones and proteins, and maintenance of nerve structures.
Our B-100 Complex is carefully tested and produced to certified quality standards.
Vitamin B Comples KUN JE HIER BESTELLEN. GEBRUIK KORTINGSCODE (ILO824) om 5 dollar korting te krijgen. Als je voor meer dan 40 dollar bestelt krijgt u zelfs 10 dollar korting. Bestellen in US is hoe dan ook 2 a 3 keer goedkoper dan in Nederland. Dat heb ik uitgezocht. Vul de code ILO824 bij afrekenen (onderaan). Wilt u een gratis verzending? Bestel dan voor 50 dollar met de kortingscode ILO824. Dan betaalt u 40 dollar voor uw bestelling en betaalt u niets voor verzending (normaal vanaf 6 dollar. Het duurt 10 dagen voordat u uw bestelling thuis heeft (Ik heb al meerdere keren besteld).
Description
 • Over 30 Key Nutrients for Complete Nutrition
 • A Better Balance Complete with All RDI Nutrients
 • Compare Active Ingredients to Centrum
 • Adults Under 50
 • Laboratory Tested - Guaranteed Quality

Senry KUN JE HIER BESTELLEN. GEBRUIK KORTINGSCODE (ILO824) om 5 dollar korting te krijgen. Als je voor meer dan 40 dollar bestelt krijgt u zelfs 10 dollar korting. Bestellen in US is hoe dan ook 2 a 3 keer goedkoper dan in Nederland. Dat heb ik uitgezocht. Vul de code ILO824 bij afrekenen (onderaan). Wilt u een gratis verzending? Bestel dan voor 50 dollar met de kortingscode ILO824. Dan betaalt u 40 dollar voor uw bestelling en betaalt u niets voor verzending (normaal vanaf 6 dollar. Het duurt 10 dagen voordat u uw bestelling thuis heeft (Ik heb al meerdere keren besteld).Description
 • Supports Healthy Thyroid Function
 • Supports Healthy Metabolism
 • GMP Quality Assured
 • A Dietary Supplement
NOW Thyroid Energy is a complete nutritional supplement for the support of a healthy thyroid gland. NOW has combined Iodine and Tyrosine, the two integral constituents necessary for the synthesis of thyroid secretions. The minerals Selenium, Zinc and Copper have been added as cofactors needed for normal thyroid function. In addition, NOW Thyroid Energy contains the Ayurvedic herbal extracts from Guggul (Commiphora mukul) and Ashwagandha (Withania somnifera) to complement its nutritional support components.
THYROID ENERGY KUN JE HIER BESTELLEN. GEBRUIK KORTINGSCODE (ILO824) om 5 dollar korting te krijgen. Als je voor meer dan 40 dollar bestelt krijgt u zelfs 10 dollar korting. Bestellen in US is hoe dan ook 2 a 3 keer goedkoper dan in Nederland. Dat heb ik uitgezocht. Vul de code ILO824 bij afrekenen (onderaan). Wilt u een gratis verzending? Bestel dan voor 50 dollar met de kortingscode ILO824. Dan betaalt u 40 dollar voor uw bestelling en betaalt u niets voor verzending (normaal vanaf 6 dollar. Het duurt 10 dagen voordat u uw bestelling thuis heeft (Ik heb al meerdere keren besteld).