BIJNIERUITPUTTING VOEDING


  • Eet elke twee uur kleine maaltijden.

  • Elke maaltijd moet bestaan uit een mix van koolhydraten, vet, eiwitten

  • Eet geen geraffineerde koolhydraten! Koolhydraten zijn onder te verdelen in ‘snelle’ en ‘langzame’, geraffineerde en ongeraffineerde koolhydraten. Geraffineerde koolhydraten zijn meestal ‘snel’, ze worden (te) snel opgenomen in het bloed. Ongeraffineerde koolhydraten kunnen zowel snel als langzaam opneembaar zijn. Ongeraffineerde koolhydraten zijn rijker aan vezels, vitaminen en mineralen en kun je beter kiezen om te eten.

  • Eet dingen met een lage glycemische index waarde.  De glycemische index (GI) zegt iets over de snelheid waarmee koolhydraten in de darm worden verteerd en als glucose in het bloed worden opgenomen. GI assigns a value to how much each food raises blood sugar. De glycemische index of GI is een maat voor het effect van koolhydraten op de bloedglucosespiegel. Koolhydraten die snel worden afgebroken tijdens de spijsvertering en hun glucose snel afgeven in de bloedbaan hebben een hoge glycemische index, terwijl koolhydraten die langzaam afbreken en hun glucose geleidelijk aan het bloed afgeven een lage glycemische index hebben. De glycemische index (afkorting GI) is de reactie van de bloedsuikerspiegel op 50 gram koolhydraten van het betreffende product. Dus hoeveel stijgt je bloedsuikerspiegel als je van dat product 50 gram koolhydraten eet? Er zijn echter 2 soorten koolhydraten, de goede hebben een lage glycemische index waarde, de slechte hebben echter een hoge waarde en zorgen er voor dat glucosespiegel in het bloed steeds omhoog gaat na het eten van dat voedingsmiddel. Slechte koolhydraten zijn alle koolhydraten die boven de GI van 50 komen, en goede koolhydraten zijn deze die daaronder zitten.Dr. Wilson Adrenal Fatigue: The 21st Century Stress Syndrome™

Adrenal Fatigue
Uit het boek:

'"Scientists divide food into the components of energy, nutrients, and fiberThe energy portion provides fuel that is converted by your body into energy (usually glucose) and includes fats, proteins and carbohydratesNutrients are the vitamins, minerals and other substances in food that nourish your bodyFiber, the indigestible plant cell wall portion of food, also serves important functions in keeping your body healthy. The fol- lowing sections describe how various foods and nutrients affect adrenal health."

"Conversely, foods high in potassium (kalium) such as fruit (especially bananas and dried figs) make adrenal fatigue worse. This is another reason you should avoid fruit and fruit juices in the morning. Not only do they contain a significant amount of fructose (fruit sugar), they also contain high amounts of potassium. This results in a dangerous duo for people with hypoadrenia. A nice “healthy” fruit and yogurt breakfast will put a lot of hypoadrenic people on the floor. In fact, one sign of hypoadrenia is increased fatigue or shakiness after a high fruit breakfast."

"Water poses a specific problem for people with adrenal fatigue because they tend toward dehydration but can easily over dilute the circulating electrolytes (sodium, potassium, magnesium and chlorine) in their blood by drinking too much water. The balance of sodium and potassium significantly affects the symptoms experienced by people with adrenal fatigue and drinking plain water alters this balance (see “Anatomy and Physiology” in chapter 22 for explanation). Therefore although they are often thirsty, drinking water may make them feel worse. To help balance the ratio of water to sodium and avoid this problem try adding 1⁄4 to 1⁄2 teaspoon salt (sodium chloride) to every glass of drinking water. You will probably find that the lightly salted water actually tastes better than regular water if your adrenals are low because the salted water is more beneficial to your body. Certainly you will feel much better because your body needs both the salt as well as the water. If you are feeling especially draggy or fatigued, add more salt to the water. If you have an aversion to salted water, then you probably need less or no salt in the water Too much salt in the water will make you nauseated so adjust according to taste.
Drinking salted water just after you wake up can help you to function better in the early morning. Having another glass with a snack at around 2:00 PM can also lessen or sometimes prevent the lows typically experienced in adrenal fatigue between 3:00 to 4:00 PM. My patients have demonstrated over and over again how important salted water is to coping with and recovering from the symptoms of adrenal fatigue. Some have been able to assess the level of their adrenal function simply by their desire for salt."

Dit boek kunt u kopen op Amazon als E-book (Kies Kindle Edition). U kunt het lezen op uw computer, tablet of een smartphone.

  • Download dit huishoudboekje. Dit is een reken-tool voor je behoefte van koolhydraten en eiwitten