BIJNIERUITPUTTING & SCHILDKLIER

Cortisol tekort kan leiden tot zowel hypo- als hyperthyroïdie. Er is voldoende cortisol nodig om de omzetting van T4 naar T3 af te remmen. Wanneer er weinig cortisol is kan dit de omzetting van T4 naar T3 verhogen, hetgeen tot hyperthyroidie kan leiden. Bij emotioneel instabiele mensen zien we vaker fluctuaties van cortisol in het serum dan bij emotioneel stabiele mensen. Paradoxaal is dat een hoog cortisol niveau in het serum óók tot depressie leiden. Verschillende onderzoeken tonen aan dat bij depressie vaker sprake is van een hoog dan een van laag cortisol niveau.

Via verschillende mechanismen kan een cortisol tekort ook T3 en T4 op de doelcellen verlagen. Een laag cortisol niveau zorgt voor een hoog TBG (thyroid binding globulin) niveau. TBG transporteert T3 en T4 in het bloed. Dit leidt tot minder vrij T3 en T4 voor de doelcellen waardoor hypothyroidie kan ontstaan. Ook zijn er duidelijke aanwijzingen dat bij een laag cortisolniveau het aantal T3 receptoren op doelcellen verlaagd zijn. http://www.circadian.nl/laag-cortisol/