BIJNIERUITPUTTING & PLASSEN & BLOEDDRUK

De kalium / natrium (= zout) verhouding moet in de cellen 15:1 zijn. Dus 15 kalium tegen 1 natrium. Te veel kalium/ te weinig natrium (zout) in de cellen veroorzaakt dehydratie waardoor ik constant dorst heb! Dus ik ga veel drinken wat maakt het probleem nog groter! Er moet genoeg natrium (= zout) in de cellen zijn om vocht vast te houden en daarmee ook bloedvolume (dus ook bloeddruk) op peil te houden. Door veel drinken wordt er nog meer natrium (= zout) uit het lichaam afgevoerd waardoor er nog meer disbalance tussen kalium / natrium ontstaat.

Aldosteron is een steroïdhormoon dat wordt geproduceerd in de bijnier, meer precies in de zona glomerulosa, de buitenste laag van de bijnierschors. Aldosteron behoort tot de zogenaamde mineralocorticoïden. Het speelt een belangrijke rol in het handhaven van de bloeddruk.

Aldosterone controls sodium (natrium = zout), potassium (kalium ) and fluid volumes in your body. When aldosterone secretions are normal, potassium, sodium and fluid levels are also normal. When aldosterone is high, sodium is kept high in the fluids circulating in your body.

As the concentration of aldosterone rises, the concentration of sodium (natrium = zout) rises in the blood and interstitial fluid. Wherever sodium goes, so follows water.

Een te lage bloeddruk wordt geregistreerd op verschillende plaatsen in het lichaam, zoals in het hart, aanliggende vaten, nieren en de lever. Deze sensoren sturen een signaal naar de nieren, waar zich cellen bevinden die renine produceren. Renine is een enzym dat in het bloed de plasmaproteïne angiotensinogeen omzet in angiotensine I. Dit angiotensine I wordt op haar beurt door het Angiotensin Converting Enzyme (ACE) omgezet tot angiotensine II. Dit gebeurt voornamelijk in de longcapillairen. Angiotensine II heeft verschillende werkingen die allen leiden tot verhoging van de bloeddruk. Zo zorgt het voor vernauwing van de bloedvaten en zet het de bijnier aan tot het maken van aldosteron. Aldosteron zorgt voor meer terugresorptie van water en natrium door activatie van natriumkanalen aan de apicale celmembraan in de distale tubuli. Deze antidiuretische werking doet het bloedvolume vergroten en de bloeddruk stijgen.

Zowel angiotensine II als aldosteron hebben een terugkoppelende werking en inhiberen waarschijnlijk hun eigen aanmaak. Bovendien remmen ze de reninesecretie.

If circulating aldosterone levels fall, sodium is removed from your bloodstream as it passes through the kidneys and is excreted in the urine. When sodium is excreted it takes water with it (veel plassen en altijd dorst = mijn situatie). Tiny fluctuations in blood sodium concentration have a significant effect on blood volume when sodium is depleted to this level (te lage bloeddruk = mijn situatie).

Te weinig sodium zout in de cellen veroorzaakt een "kannibalisme" van sodium. De sodium wordt onttrokken uit de cellen en vervolgens gezet in het bloed om het sodium nivo in het bloed te verhogen. This leaves the cell dehydrated as well as sodium deficient.

In adrenal fatigue (BIJNIERUITPUTTING ), the craving for salt is a direct result of the lack of adequate aldosterone.