BIJNIERUITPUTTING & DEPRESSIE

Vermoeidheid en zenuwaandoening zijn enkele van de symptomen van bijnieruitputting. Een logisch gevolg daarvan is dat we ook depressies hieraan toe kunnen voegen.  Nervositeit kan leiden tot neurose en fobieën en andere angststoornissen. We zien bij een laag cortisol niveau vooral ook psychische klachten zoals apathie, negativisme, geïrriteerdheid, psychose en depressie. Daarnaast geeft een tekort aan cortisol problemen met o.a. de schildklierhormonen en sekshormonen.