Wat is serotonine?

Serotonine is een neurotransmitter met een belangrijke rol in onze hersenchemie. Als neurotransmitter regelt serotonine stemmingen en gedrag en reguleert het de activiteiten van vele andere neurotransmitters waaronder noradrenaline, dopamine, en endorfinen. Diverse pijnverminderende en stemmingsverbeterende effecten van serotonine worden mogelijk te weeg gebracht doordat serotonine zorgt voor een verhoogde productie en afgifte van endorfinen. Begin vorige eeuw hebben Italiaanse wetenschappers in het maag-darmstelsel van dieren een stof gevonden die van invloed was op de bloeddruk. Uit het bloedserum geïsoleerd kreeg het de naam serotonine (serum=vloeistof, tonus=druk). Eind 40-er jaren werd de chemische structuur geanalyseerd en vijf jaar later ontdekte men dat deze stof ook in de hersenen voorkomt. Serotonine bevindt zich voor 80% in het maag-darmkanaal en voor 10% in het bloed. Slechts 2% bevindt zich in de hersenen. Zo wordt serotonine gevonden in bloedplaatjes. Bij een bloeding wordt er door de bloedplaatjes serotonine afgegeven ter ondersteuning van het samentrekken van de bloedvaten. Zo wordt bloedverlies geminimaliseerd. Maar ook de cellen van het maagdarm-kanaal bevatten zowel serotonine als serotonine-receptoren. Hier regelt serotonine de afgifte van maagzuur en andere verteringsvloeistoffen. Tevens stimuleert het hier bepaalde spieren die de peristaltiek en secretie van de darmen reguleren. Een andere functie van serotonine is dat het kan dienen als groeifactor voor de foetus.

Serotonine in de hersenen
De hoeveelheid serotonine in de hersenen heeft grote invloed op vele hersenactiviteiten zoals: stemmingen, slaap, seksueel gedrag, pijntransmissie en eetgedrag. Ons denken, voelen en onze gedragingen zijn dus sterk afhankelijk van de hoeveelheid serotonine. Voldoende serotonine in de hersenen brengt rust, relaxatie en milde euforie. Een tekort aan serotonine, het “laag serotonine syndroom”, kan leiden tot tegengestelde gevoelens zoals depressiviteit, angst, onrust en verminderde controle over onze dierlijke impulsen. Dit syndroom komt in de westerse wereld in sterk toenemende mate voor.

Aanmaak van serotonine
Neurotransmitters in de hersenen, zoals serotonine, worden gemaakt uit eiwitten die zich in onze voeding bevinden. Deze eiwitten worden afgebroken tot aminozuren. Tryptofaan is zo’n essentieel aminozuur en dient als grondstof voor serotonine. Zo dient een ander aminozuur, tyrosine, als grondstof voor noradrenaline. Uit tryptofaan wordt 5 HTP gemaakt, dat vervolgens in de lever en hersenen wordt omgezet in serotonine.

Tryptofaan en 5HTP
Uit tryptofaan, dat in onze voeding voorkomt, produceert het lichaam via verschillende tussenstappen serotonine. Via het enzym tryptofaan-hydrolase wordt tryptofaan omgezet in 5 HTP. Tryptofaan kan in de lever echter óók omgezet worden naar kynurenine. Dit is een spierstimulerende stof. Het lichaam heeft een bepaalde hoeveelheid kynurenine nodig om goed te functioneren. Als de niveaus te hoog worden neemt de kans op spierschade toe. Bij langdurig verhoogde niveaus neemt de kans op de ziekte van Parkinson toe. Er zijn verschillende factoren bepalend voor de omzetting van tryptofaan naar kynurenine of naar andere substanties. Zo verhoogt stress de productie van kynurenine. Stress vermindert namelijk het enzym tryptofaan-hydrolase dat nodig is voor de omzetting naar 5 HTP.
Andere factoren die de omzetting naar 5 HTP negatief beïnvloeden zijn:
- Tekorten aan vitamine B3 en B6
- Laag magnesium niveau
- Insuline intolerantie
- Genetische factoren
Al deze factoren leiden tot een verhoogde activiteit van de enzymen tryptofaan oxidase en kynurenine formidase die tryptofaan in de lever omzetten naar kynurenine en een vermindering van het enzym tryptofaan-hydrolase die verantwoordelijk is voor de omzetting van tryptofaan naar 5 HTP. Circa 70 procent van 5 HTP wordt vanuit de darmen in het bloed opgenomen. Belangrijk is ook dat 5 HTP makkelijk de bloed-hersenbarriere passeert. Omdat het 5 HTP-molecuul vetoplosbaar is, wordt het gemakkelijk in de hersencellen opgenomen. Om de omzetting van 5 hydroxytryptofaan (5 HTP) naar serotonine in de hersenen te stimuleren kunnen bepaalde preparaten worden gebruikt.

Bron:http://www.medicity.nl/showthread.php?t=10201