Stofwisseling (metabolisme)

Stofwisseling, ook wel metabolisme genoemd (uit het Grieks: μεταβολισμός "metabolismos" = verandering of omzetting), is het geheel van biochemische processen die plaatsvinden in cellen en organismen. Enzymen spelen hierbij een centrale rol.


Functies
De stofwisseling heeft onder meer de volgende functies

* De aanmaak van reservestoffen door vastleggen van zonne-energie of chemische energie en het gebruik daarvan
* De opname van stoffen
* Het vrijmaken van energie uit o.a. opgenomen stoffen
* Het gebruik van bouwstoffen en energie als bron voor alle biologische processen
* Het verwerken van afvalstoffen
* Een bepaald teveel aan opbouwstoffen elimineren


Katabolisme en anabolisme
Metabolisme kan onderverdeeld worden in katabolisme en anabolisme:

* Katabolisme is de afbraak van stoffen, waarbij energie vrijkomt. Dit is een vorm van dissimilatie ofwel verbranding.
* Anabolisme is de opbouw van stoffen, waarbij energie vastgelegd wordt. Dit is een vorm van assimilatie.


Belangrijke stofwisselingsprocessen
* Koolhydraten worden omgezet in glucose. Dit wordt in de glycolyse afgebroken tot acetyl-CoA. Glucose kan ook in andere suikers worden omgezet
* Vetten worden omgezet in vetzuren. Ook vetzuren worden afgebroken tot acetyl-CoA, in een proces dat beta-oxidatie wordt genoemd.
* Eiwitten worden in de lever afgebroken tot aminozuren. De aminozuren kunnen vervolgens weer gebruikt worden om nieuwe eiwitten te maken. In de aminozuuroxidatie wordt uit aminozuren onder andere weer acetyl-CoA gevormd. Maar aminozuren kunnen ook worden omgezet in allerlei andere stoffen.
* Acetyl-CoA doorloopt de citroenzuurcyclus. Daarbij komen energierijke elektronen vrij en wordt koolstofdioxide gevormd als afvalproduct.
* De energierijke elektronen uit de citroenzuurcyclus doorlopen de oxidatieve fosforylatie. De energie uit deze elektronen wordt gebruikt voor het genereren van ATP, de belangrijkste energiebron voor de cel.
* Vitaminen spelen vaak een rol bij diverse stofwisselingsprocessen.


Meer info http://nl.wikipedia.org/wiki/Stofwisseling