Hoe is mijn tekort ontstaan

Ik heb een moeilijke jeugd gehad. Als een ongewenst kind groeide ik bij een alleenstaande moeder in constante angst. Mijn moeder heeft geprobeerd mij 2 keer te vermoorden. Een keer met een keukenmes die zij in haar alle boosheid naar mij toe gooide, de tweede keer met een hamer waarmee zij op mij hoofd wilde slaan. Het was mijn schuld, zeide zij. Ik heb mama boos gemaakt. Ik luister niet naar mama, ben slechte zoon en zorg slecht voor haar. Emotionele mishandelingen, chantage en verwaarlozing en de onveilige situatie in mijn eigen huis zorgde dat ik constant op mijn hoede was. Groeien in constante angst en stress heeft nu in mijn huidige leven (ik ben 33) diepe sporen achtergelaten.

Ik heb last van klachten die te maken hebben met Serotonine tekort.

Na 1 jaar van gebruik van antidepressiva (heropname remmer) ben ik weer bij het begin aan af. Ik heb weer stress-koppijn, chagrijnig, etc dezelfde klachten als voor gebruik van antidepressiva-pillen. Het probleem is het serotonine tekort;

1. of ik te weinig dat stof produceer of
2. produceer genoeg maar het stofje wordt te snel afgebroken, zonder haar werk gedaan te hebben.

Dat is hoe dit ontstaan is:

Serotonine en stress

Stress is de meest voorkomende oorzaak van depressie, slaapstoornissen en vermoeidheid. Vooral een langdurig verhoogd niveau van het stresshormoon cortisol veroorzaakt weefselafbraak, vooral in de hersenen. In hoge dosis is cortisol een zwaar “giftig” hormoon dat de hersencellen onherstelbaar beschadigt. Cortisol ontregelt bovendien het insuline/ glucoseniveau in het lichaam. Omdat onze hersenen voor wat betreft een constante brandstoftoevoer (glucose) bijna volledig afhankelijk zijn van een goed insuline / glucoseniveau, kan ontregeling tot een groot aantal klachten leiden. Een te hoog cortisol niveau leidt ook tot een sterke ontregeling van neurotransmitters, in het bijzonder serotonine.

Door langdurige stress gaan er in het lichaam een aantal zaken veranderen, bijv. de hormoonhuishouding. Door langdurige stress zal het CRH (cortisol releasing hormone) stijgen waardoor ook het ACTH (Adrenocorticotroop hormoon) zal gaan stijgen. Dit leidt op zijn beurt weer een tot een cortisolstijging. Een verhoogd cortisol geeft een stressgevoel, waarop de adrenaline weer stijgt. Daarnaast stijgt de endorfine, waardoor de pijnperceptie daalt. Het dopaminegehalte daalt. Dopamine staat ook bekend als prolactin inhibiting hormone. Als de dopaminespiegel daalt, stijgt de prolactinespiegel. Bovendien zal als secundaire reactie de adrenalinespiegel dalen. De serotoninespiegel daalt ook waardoor de cortisolspiegel zal stijgen. Er ontstaat een cerebraal spoor door psycho-emotionele en cerebrale conditionering.

De constante productie van cortisol en adrenaline door stress zal disbalansen creëren tussen serotonine en dopamine, twee primaire neurotransmitters die gemanipuleerd worden door farmaceuten om te helpen bij depressie en angsten. Antidepressiva en medicijnen tegen angsten, zoals de populaire SSRI’s (selective serotonin reuptake inhibitors) zijn gemaakt om serotinine en/of dopamine te manipuleren.

Deze twee neurotransmitters hebben een sterke invloed op onze mentale situatie want ze beïnvloeden stemming en plezier. Verlaagde levels serotonine worden gevonden door te veel stress en adrenaline. Serotonine wordt in de darm gemaakt en is een voorstof voor de productie van melatonine, een hormoon dat ons helpt te slapen.

Serotoninetekort factoren

Er zijn veel factoren die serotoninetekort kunnen veroorzaken:


1. stress,
2. insulineresistentie,
3. vitamine B6-deficiëntie,
4. hoge cortisolspiegels,
5. onvoldoende magnesium
6. zelfs hoge doseringen L-tryptofaan (meer dan 2000 mg).

Deze factoren blijken een remmende werking te hebben op het enzym tryptofaan-hydroxylase, dat de omzetting van tryptofaan naar 5-HTP stimuleer