Functioneren van hersenen

Onze hersenen, maar eveneens het hele lichaam kunnen enkel optimaal functioneren indien al onze neuronen correct ingesteld zijn om berichten te verzenden en ontvangen dankzij de neurotransmitters. Deze zijn noodzakelijke chemische substanties voor de communicatie tussen neuronen en worden onmiddellijk aangemaakt door elementen in onze voeding.

Onze voeding zorgt dus voor de goede werking van onze cellen, dit is vanzelfsprekend. De werking van onze cellen zorgt voor de werking en prestaties van onze hersenen en dit op intellectueel maar eveneens emotioneel vlak.
Talrijke studies tonen vandaag aan dat bepaalde voedingsmiddelen het leren en onthouden gaan vergemakkelijken, de stress en emotionaliteit verminderen. Onze neuronen goed voeden zorgt ervoor dat ze langer leven en evengoed presteren.
Erfelijkheid is niet de enige beïnvloedende factor op onze intellectuele prestaties. De samenstelling van onze hersenen hangt vooral af van de voeding die de moeder opneemt tijdens de zwangerschap. Het is een algemeen bekend en aangetoond feit dat de impact van voeding op de hersenen begint bij de foetus. Maar men mag intelligentie en het potentieel van de hersenen niet verwarren. Een auto met een krachtige motor die een slechte brandstof verbruikt zal niet snel rijden...
Zelfs al hebben we elk onze eigen intelligentie zal de manier waarop we deze gebruiken bij elk verschillend zijn al naargelang het moment, de vermoeidheid en de voeding.

Onze hersenen zijn voornamelijk samengesteld uit vetten die enkel en alleen door de voeding worden aangebracht, want ons lichaam is niet in staat om deze aan te maken. Het betreft hier onder andere omega 3, behorende tot de familie van de essentiële vetzuren. Een tekort aan omega 3 veroorzaakt onmiddellijk leermoeilijkheden, depressies en geheugenstoornissen.
De hersenen verbruiken 25% van de energie die we opnemen. Ze stellen nochtans slechts 2% van ons lichaamsgewicht voor. De hersenen voeden zich enkel met glucose, dus is deze zeer belangrijk in onze voeding. Een lichte daling van het suikergehalte in het bloed is verantwoordelijk voor een daling van 10% van de prestaties en het geheugenvermogen.

De vitaminen zijn onmisbaar in het leven, dit is trouwens de betekenis van het woord vitamine. Ze spelen allen een essentiële rol in ons lichaam en meer bepaald in onze hersenen.
- Zonder vitamine B1 zouden onze hersenen hun enige brandstof, de glucose, niet kunnen gebruiken.
- Vitamine B6 is noodzakelijk voor de synthese van bepaalde neurotransmitters.
- Een tekort aan vitamine B12 zorgt voor neurologische stoornissen, voorafgegaan door hematologische tekenen zoals geheugenverlies.
- Vitamine C grijpt in bij de werking van het zenuwweefsel.
- Vitamine E beschermt tegen de veroudering, voornamelijk cerebraal.
Er bestaan tal van andere voorbeelden van bestaande verbanden tussen vitaminen en fysieke, intellectuele en emotionele (prikkelbaarheid, depressies...) prestaties.

De mineralen zijn niet minder belangrijk. Jodium en kobalt werken mee aan de cerebrale structuur en de werking ervan. Jodium is rechtstreeks betrokken bij de cerebrale werking en de intelligentie. De uitdrukking "Crétin des Alpes" (Idioot uit de Alpen) komt van de mentale achterstand veroorzaakt door een tekort aan jodium bij de zwangere vrouwen uit de Alpen.
Een ijzertekort, zelfs bij afwezigheid van bloedarmoede, veroorzaakt loomheid, slaperigheid, prikkelbaarheid, aandachtsstoornissen, concentratiestoornissen en geheugenverlies.
Magnesium helpt bij de aanpassing aan stress (vooral van het hart en de hersenen), grijpt in bij de synthese van ATP (adenosinetrifosfaat); de vorm waaronder onze cellen energie produceren. Men weet dat zieke mensen een lager magnesiumgehalte hebben dan gezonde mensen. Depressies komen steeds vaker voor op werkplaatsen en hebben een enorm negatieve impact op de prestaties, productiviteit en absenteïsme, dus op de kosten.
Professionele uitputting is een plaag die tot 7% van de loonpost voorstelt. Volgens de WGO zal een ernstige depressie meer kosten aan de ondernemingen dan eender welke ziekte inclusief kankers en hartziekten. Thans speelt de voeding vandaag een duidelijke rol in de depressies.

Meer http://www.velital.be/nl/content/de-voeding-van-goed-presterende-hersenen]


Je hersencellen kunnen geen voorraad aanleggen, dus ze zijn afhankelijk van de stroom die ze aangeleverd krijgen vanuit het lichaam. Vandaar dat je ook zo sterk zal reageren op wisselingen, het ene moment hebben de hersenen genoeg energie om optimaal te functioneren, het andere moment staat alles op een laag pitje.

Glucose zorgt in je hersenen ook dat de neurotransmitter acetylcholine aangemaakt wordt. Dit stofje zorgt er mede voor dat er herinneringen op worden geslagen met behulp van de amygdala, een kern in je brein die vooral zorgt dat herinneringen een emotionele kleuring krijgen. Je kunt je dus voorstellen dat je met te weinig glucose moeilijker kunt onthouden en dat die herinneringen ook minder kleurrijk worden.
Mensen met een depressie hebben meestal ook een lage bloedsuikerspiegel. Mensen met een bipolaire stoornis (voorheen heette dit manisch-depressief) hebben in hun manische periodes juist een hele hoge bloedsuikerspiegel. Het is dus niet verwonderlijk dat je je met een hypo je nogal down kan voelen. Maar het is natuurlijk lastig om te bepalen of je down bent, doordat je bloedsuiker verstoord is. Of dat je bloedsuiker verstoord is en je hierdoor een depressie ontwikkelt.

Ergens je aandacht op richten en concentreren kost ook een heleboel glucose in hersendelen die verantwoordelijk zijn voor leren en geheugen. Met een lage bloedsuikerspiegel wordt het dus een stuk lastiger om moeilijke taken uit te voeren, omdat die hersendelen gewoon niet genoeg energie krijgen. Je kunt je dus wel voorstellen dat het om die reden erg belangrijk is om je bloedsuiker op peil te houden.